Dokumentasjon av en arbeidsprosess – digital fortelling på bygg- og anleggsfag

Å kunne skrive i Vg2 tømrer innebærer å bruke fagterminologi til å utforme tekster tilpasset mottaker og formål. Det innebærer å utforske og reflektere over faglige emner og problemstillinger, og å rapportere og dokumentere arbeid (LK2020).

Den vedlagte filmen er laget av elever på Vg2 tømrerfag som fikk i oppgave å montere terasse på en privat bolig. Elevene ble bedt om å ta bilder og dokumentere prosessen i en digital fortelling. Filmen kan brukes som modelltekst for å vise elevene hvordan de kan dokumentere en arbeidsprosess som en digital fortelling. 

 

Oppgavetekst til elevene:

  • Dokumenter hele arbeidsprosessen fra fundamentering til ferdigstilling av terasse. 
  • Formålet er å forklare hvordan jobben ble utført og hva dere lærte i prosessen. Hvilket utstyr og metoder benyttet dere? Hvilke utfordringer møtte dere på, og hvordan løste dere dem?

 

Denne ressursen er en del av et større hefte om arbeid med multimodalitet. Heftet kan lastes ned gratis som pdf. 

Til toppen