Digitalt kurs i vurdering av elevtekster på 1.-3. trinn

Kurset tar utgangspunkt i vurderingskriterier som er utviklet i forbindelse med FUS-prosjektet.

Skrivesenteret tilbyr nå et digitalt kurs i vurdering av skriving på småtrinnet. Kurset tar utgangspunkt i vurderingskriterier som er utviklet i forbindelse med FUS-prosjektet (Funksjonell skriving i de første skoleårene). Kurset er lagt opp slik at man først får en kort innføring i vurderingskriteriene, før man skal vurdere et visst antall elevtekster skrevet av elever fra 1.–3. trinn. Som deltaker vil du altså både få både innføring i og erfaring med det nye vurderingsverktøyet. Hensikten med å bruke vurderingsverktøyet er at lærere skal kunne få informasjon om elevers skriveutvikling på ulike områder. Informasjonen kan være nyttig å ha med seg i planleggingen av videre skriveopplæring, slik at man kan tilpasse undervisningen til den enkelte elev. 

Underveis i kurset vil man få tilbakemelding på seg selv som vurderer sammenlignet med FUS-prosjektets ekspertpanel. Man blir også bedt om å svare på spørsmål om vurdering av skriving. De anonyme dataene fra kursdeltagerne vil bli brukt i et forskningsprosjekt der man ønsker å undersøke hvilken tilbakemelding som viser seg å ha mest effekt. Av forskningshensyn vil de samme spørsmålene gå igjen flere ganger.

Man gjennomfører kurset individuelt når man selv har anledning til det. Det vil ta inntil 1,5 time å gjennomføre, litt avhengig av hvor lang tid man bruker å på vurdere elevtekstene. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra de lærerne som har prøvd ut kurset! Det kan være lurt å skrive ut vurderingskriteriene, eller ta dem opp på en annen skjerm slik at man har dem tilgjengelig under kurset.


 

Til toppen