Digitale verktøy i skriveopplæringa

Digitale verktøy motiverer for læring og er med på å skape en variert og praktisk undervisning.

Bruk av ulike virkemidler for å skape multimodale tekster (sammensatte tekster i LK06) åpner opp for større valgfrihet og flere kombinasjonsmuligheter i læringsarbeidet. Det ligger et stort potensial i å ta i bruk ulike digitale verktøy i skriveopplæringa. Variasjon i arbeidsmåter er nøkkelen til tilpasset opplæring.

I menyen til høyre finner du fagstoff om sammensatte tekster og eksempler på bruk av digitale verktøy i skriveopplæringa.

Til toppen