Det gamle Egypt

Mumier, pyramider og faraoer er noe de fleste har hørt om og som mange er nysgjerrige på. Det er et godt utgangspunkt for å få til gode tekster i samfunnsfag

       


Det gamle Egypt er et stort tema som det kan jobbes med på ulike måter. I dette opplegget er det valgt å fokusere på det å skrive sammendrag.

Gjennom å jobbe med det å skrive sammendrag over tid, vil elevene få erfaring med å formulere kunnskap med egne ord. 

Elevene kan jobbe to og to, individuelt eller i grupper. Målet er at elevene skal bli selvstendige og trygge på denne måten å lese og skrive på.
 

Beskrivelse av arbeidsprosessen

Første delkapittel leses høyt av læreren, og læreren gjennomgår hvordan man kan velge ut gode fokusord fra teksten. Her må man også huske å se på bilder og bildetekster. Basert på fokusordene skriver læreren et sammendrag på tavla. Her kan elevene bidra med sine forslag til setninger og komme med det de mener er viktig informasjon. Etterpå kan elevene gjøre det samme med neste delkapittel. De får i oppdrag å lese teksten, finne fokusord og skrive et sammendrag.

De neste delkapitlene kan jobbes med på samme måte. Det er lurt å variere arbeidsformen mellom gruppearbeid, parvis arbeid og individuelt arbeid. Når man har jobbet seg gjennom hele kapittelet i læreboka, og elevene har skrevet sammendrag til alle eller mange av delkapitlene, skal elevene lage sin egen bok/folder. Boken/folderen lages ved å brette et stort ark av svart kartong slik at boken kan åpnes fra midten.

 

  

På fremsiden kan elevene tegne et passende motiv med en fargestift som vises på svart kartong.

Inni boken/folderen skal elevene skrive noen av sammendragene de har jobbet med. Disse skal skrives inn på små ark som limes på kort av kartong. På fremsiden av kortet skal elevene skrive overskrift og lage en illustrasjon som passer. Kortene limes så inn i boken/folderen. Folderen kan også inneholde andre produkter elevene har jobbet med som tidslinjer, hieroglyfer, tegninger eller lignende.

  

 

Bøkene kan stilles ut slik at alle kan lese hverandres tekster. Bøkene kan også presenteres for de andre elevene i grupper.

 


 

Andre tips

Arbeidet med delkapitlene kan gjerne gjøres to og to. Elevene skal da lese delkapittelet sammen, for så å bli enige om hvilke fokusord som er sentrale. Deretter formulerer de et felles sammendrag basert på fokusordene de har skrevet.

Elevene kan i løpet av perioden få i lekse å skrive fokusord og sammendrag fra noen delkapittel. Alternativt kan man la elevene skrive fokusord i hjemmelekse, for så å sammnligne ordene og jobbe med sammendraget på skolen.

Man kan også la elevene velge mellom to delkapittel. Da kan man la elevene lese teksten individuelt og notere fokusord. Basert på elevenes tekstvalg, kan de deles inn i grupper som har jobbet med samme tekst. Elevene deler fokusordene med hverandre, og sammenlinger om de har mange av de samme ordene, eller om mye er ulikt. De skal begrunne hvorfor de har valgt sine fokusord. Gruppen skal nå bli enig om fem til ti ord som skal brukes som utgangspunkt til å skrive et felles sammendrag. Når skrivingen er ferdig møtes to og to elever som har skrevet om ulike delkapittel. Læringsparene deler det de har skrevet, og på den måten får elevene kunnskap om både det de får presentert fra andre og det de har jobbet med selv.

Elevene kan gjerne gjøre andre oppgaver underveis i arbeidet med temaet. Man kan koble inn andre fag som for eksempel kunst og håndverk, og man kan variere arbeidsformene innad i faget. Eksempler på oppgaver kan være å skrive navnet sitt med hieroglyfer, å lage leirkrukker inspirert av det gamle Egypt eller bygge en pyramide av sukkerbiter. Bare fantasien setter grenser.

Til toppen