Dagsseminar om Skrivestien

Mer enn 150 lærere og skoleledere tok sine første steg på Skrivestien.

Skrivestien er en nettbasert ressurs for skolebasert kompetanseutvikling i skriving som grunnleggende ferdighet. Siden lanseringen i oktober 2013 har Skrivesenteret mottatt mange positive tilbakemeldinger på nettsiden. Flere skoler har tatt  i bruk stien allerede. I auditoriet på Rotvoll var rundt 50 skoler fra hele landet representert, og forhåpentligvis vil mange av disse starte med skolebasert kompetanseutvikling i skriving fra høsten 2014.


 

Etter at senterleder Arne Johannes hadde ønsket velkommen med et kunstnerisk innslag, holdt Trygve et innlegg om grunnleggende ferdigheter. Skrivestien bygger på fem prinsipper for god skriveopplæring, og seminaret ble også organisert rundt disse. Trude og Vibeke gikk gjennom prinsippene og presenterte mange gode praksiseksempler fra flere forskjellige fag.


 

Hege viste hvordan Skrivestien er organisert og hvordan man kan navigere seg frem mellom de ulike sidene.

Fra Morellbakken skole kom assisterende rektor Marit, prosjektleder Maria og realfagslærer Berit. Morellbakken har satset på skriving en god stund allerede, og er godt i gang med Skrivestien. De presenterte hvordan de har organisert arbeidet med skrivestien på sin skole.


 

En engasjert assisterende rektor ved Morellbakken skole, understreker skoleleders avgjørende rolle i utviklingsprosjekter.


 

Maria som leder prosjektgruppa, deler viktige erfaringer og viser hvordan de har tilpasset Skrivestien til sin skole.

Til toppen