Brett en spå, så ska du sjå

En aktivitet som inspirerer til språklek og skriving i barnehagen.

  

 

Å leke med spå er en aktivitet som både små og store barn setter pris på. Denne ressursen beskriver hvordan en barnehage har brukt spå som en inngang til begrepstrening. Ifølge rammeplanen for barnehagen skal barnehagen bidra til at barna videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd. Personalet skal skape et variert språkmiljø der barna får mulighet til å oppleve glede ved å bruke språk og kommunisere med andre (KD, 2017). Å brette spå inviterer til lek og sosialt samspill, noe som er et godt grunnlag for språkarbeidet.

Den voksne innleder det hele med en samtale. Hva er en spå? Hva brukes den til? Hvordan brukes den? Barna får så se noen ferdige modeller, slik at de kan se for seg hvordan sluttproduktet skal bli. Den voksne spår barna og ordene som kommer fram under dialogen blir skrevet ned. Dette kan gjøres på ei tavle eller et stort ark som henges opp.

Dette må være på plass før du starter aktiviteten med barna:

  • Papir i A4 størrelse
  • Sakser                                            
  • Fargeblyanter
  • Lapper til å skrive ord på

 

Farger, tall og beskrivende ord

I en slik aktivitet er det relevant å snakke om farger, gjerne både på norsk og engelsk. Fargenavnene kan også skrives på tavla eller et stort ark. Det kan også være aktuelt å finne fargeord på andre språk dersom det er barn med ulike språk i barnehagen. Videre kan en snakke om beskrivende ord, som for eksempel morsom, god, hjelpsom, snill og grei. En kan også bruke verb som: hoppe, danse, springe, vinke og klappe. Ordene som velges skrives som en støtte til det barnet tegner i sin spå. I følge rammeplanen for barnehager (2017, s. 47) skal barna få utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og møte ulike språk i barnehagen, og gjennom en slik aktivitet får barna muligheten til nettopp dette. Her er det fint å ta i bruke bokstavhjelpere, slik at barna selv kan lete etter bokstavene. Det er bokstavlyden og ikke bokstavnavnet som må brukes under samtalen med barna. Tallene er også en del av spåen. Telleøvelser, gjerne med rytme og klapp fenger barna. Tellesanger og telleregler kan være gøy å bruke til øvelse av tallforståelse. Når de skal skrive tallene i spåen, kan barna ha støtte i tallhjelpere som viser tallet og mengden.

 

Å finne bokstavlyder

Her er det noen treåringer som finner bokstavlyder ved hjelp av bokstavhjelperen. Blå starter med lyden B og grønn med lyden G. Barna ville gjerne telle på norsk og engelsk. Ett av barna ønsket også å få vite hva de ulike fargene heter på engelsk.

  

 

Ferdighetstrening

Det å spå noen eller selv bli spådd er en morsom aktivitet som er lekbetont for barna. Det utvikler også ulike ferdigheter. Det å brette og klippe oppøver øye-hånd koordinasjonen, fargelegging og skriving oppøver finmotoriske ferdigheter som blant annet  blyantgrep. I samtaledelen får barnet øvd på å ta ordet og begrepsforståelsen utvides, noe som igjen kan styrke barnets selvhevdelse. Når barna tar spåen i bruk, får de også god trening i å samhandle med andre. Videre får de øvd på bokstavlyder og skriving av bokstaver. Kanskje oppdager de også at det muntlige språket kan føre til en skrevet tekst? Gjennom en slik aktivitet får barna se at skrivingen har et formål og at tegningene og ordene bidrar til dialog og kommunikasjon med andre.

 

Å lytte til barnas innspill

Voksenstøtte under hele aktiviteten er viktig for barna. Det er derfor lurt å ikke ha for stor gruppe med barn samtidig. Man må ha tett dialog underveis, og ha god nok tid til å lytte til barnas innspill. Anerkjennelse av det de sier og gjør kan være avgjørende for om barna blir værende i den skapende prosessen over tid. Den voksne blir da en viktig faktor for om barna opplever nok motivasjon til å gjøre ferdig produktet sitt.

Det er populært å få med seg spåen hjem slik at barna kan spå foreldre, søsken og andre kjente. Her får barnet oppleve at det er sammenheng mellom barnehage og hjem. Barna som er beskrevet i denne ressursen vil nok skrive under på at dette er en aktivitet som det er verdt å prøve ut i andre barnehager også.


Å få spå de voksne er stor stas!

Slik bretter man en spå.

Til toppen