Barns språkutvikling: Muntlig og skriftlig

Å lære språket er noe av det viktigste som skjer i et barns liv.

Denne grundige innføringsboka viser hvordan barn gradvis tilegner seg språket gjennom dialog, fortelling og lek. Mange og autentiske eksempler gjør stoffet levende og praksisnært.

Gode språklige ferdigheter i barnehagealder er avgjørende både for senere læring og sosial mestring. For å kunne gi barna best mulige forutsetninger for å utvikle språket sitt, må lærere i barnehager og småskole ha gode kunnskaper om språkutviklingen og hva som fremmer den best.

«Barns språkutvikling - muntlig og skriftlig» gir en grundig innføring i hvordan barn gradvis tilegner seg de mange delaspektene ved språk og språkbruk gjennom dialog, fortelling og lek. Også skriftspråket tilegnes i nært samspill med voksne og andre barn, og utviklingen her begynner lenge før skolestart. Boka viser stadiene i den tidlige skrivingen og lesingen, og den gir råd og veiledning om hvordan voksne best kan støtte og stimulere utviklingen både i barnehagen og i skolen.

For å kunne gi barna best mulige forutsetninger for å utvikle språket sitt, må lærere i barnehager og småskole ha gode kunnskaper om språkutviklingen og hva som fremmer den best.

Boka er skrevet for studenter i førskolelærerutdanning og allmennlærerutdanning. Den er også aktuell som etterutdanning for alle som har et særlig ansvar for den muntlige og skriftlige språkutviklingen til barn fra fødselen til 2.-3. årstrinn i skolen.

Anne Høigård er lærerutdannet med hovedfag i norsk. Hun er ansatt som førstelektor ved Universitetet i Stavanger, og underviser både i førskolelærerutdanning og allmennlærerutdanning. Forfatteren er en etterspurt kursholder for barnehager, skoler og på foreldremøter.

Omtale er hentet fra Universitetsforlaget.

http://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/barns-sprakutvikling.html
Til toppen