Argumenterende tekst – Tekst med illustrerende bilder (Elektrofag)

(Denne nettressursen er del av et større digitalt hefte om arbeid med multimodalitet i FYR, utviklet for skoleringssamlingene i FYR høsten 2015 og høsten 2016. Følg linken for å komme til hovedsiden for det digitale heftet. Papirheftet kan lastes ned gratis som pdf eller bestilles i trykt versjon.)

 

Oppgavetekst til elevene - El-bil:

  • Skriv en artikkel der du drøfter fordeler og ulemper med økt bruk av el-bil.
    • Krav: Artikkelen skal leveres som en sammensatt tekst. Den skal inneholde minst ett bilde og en tabell/grafisk framstilling.
    • Det er viktig at artikkelen din er objektiv, altså at den får fram flere sider og baseres på fakta.
    • Du skal oppgi kildene dine.

 

Modelltekst

En elevskapt tekst som svarer på denne oppgaven. Hvordan fungerer bruken av modaliteter som grafer, bilde, uthevet verbaltekst osv?

Klikk på et av bildene for å laste ned Word-versjon av teksten.

 

Tilbake til forsiden av heftet

Til toppen