Argumenterende skriving for de yngste elevene

Det å argumentere skriftlig er en ferdighet som må læres.

I denne ressursen viser vi et eksempel hvor seksåringer i England skriver argumenterende tekster. Læreren veileder elevene og gir elevene god støtte og tydelige rammer gjennom hele læringsprosessen. I LK20 står det i planen for norskfaget etter 4. årstrinn at elevene skal argumentere muntlig og skriftlig, men dette forskningsprosjektet viser at elevene kan arbeide med argumentasjon tidligere.

Undervisningsopplegget i forskningsprosjektet var bygd opp på denne måten:

  • Felles samtale med utgangspunkt i barnas erfaring med dyrehagebesøk
  • Aktivere forkunnskap: tankekart i grupper
  • Ny kunnskap og nye perspektiv: bok som stiller etiske spørsmål
  • Samtale etter at elevene har fått ny innsikt
  • Argumenter for og i mot
  • Førsteutkast
  • Rammer for skriving: startsetninger

Utgangspunktet for skriveprosjektet var samtale elevenes erfaring med besøk i dyrehager. Etterpå samarbeidet de i grupper på tre til fire om å lage et tankekart.

Elevene hadde ingen forståelse for dyrehage som noe potensielt kontroversielt. Læreren leste derfor en bildebok om en familie som besøker en dyrehage, og i denne boka blir det reist noen etiske spørsmål. Etter at læreren hadde lest boka stilte hun noen spørsmål til klassen:  Hvorfor virker dyrene triste, hvorfor sier mora i familien «stakkars tiger»? Disse spørsmålene bidro til en ivrig debatt og etter debatten fikk elevene et ark som var delt i to, der de skulle skrive argumenter for og i mot dyrehager.

The effect of zoos on the animals

Good for animals Bad for animals

Animals get fed

Animals don`t get hurt

Animals can`t get out of their cages and hurt people

If people were locked in the cage it would be boring to look at

Animals are locked in cages

Animals are taken away from their real homes

The babies might miss their mummies and get lost

 

Elevene trengte tilleggsinformasjon for å kunne bestemme seg om dyrehager var et gode eller ikke, og lærerne ga dem to former for støtte:

Hjelp til spørsmål: Hva gjør dyr i dyrehager, hva gjør dyrepasserne, hvorfor er dyr glade i dyrehager, hvorfor kjeder dyr seg i dyrehager, hvorfor er ikke dyr frie?

For å finne mulige svar på disse spørsmålene leste de bøker høyt i små grupper. Læreren forklarte de vanskelige ordene underveis.


Nå hadde de jobbet mye med bakgrunnskunnskapen, noe som er meget viktig å gjøre for at elevene skal kunne ha noe å skrive om når de skal produsere egne tekster. Elevene i dette prosjektet var unge skrivere og hadde derfor også behov for mye støtte. Startsetningene hjalp elevene i gang med skrivingen.


Startsetningene:
Vi synes at dyrehager er…
Vi har noen argumenter for det…
Vårt første argument er…
Vårt andre argument er…
Vårt tredje argument er…
Selv om…
Vi mener vi har vist at…

Det som står i kursiv i teksten nedenfor er det elevene, Lewis og Nancy, skrev i sin argumenterende tekst:

We think that zoos are bad for the animals.

We have some reasons for this.

Our first reason is the animals are kept in little cages.

Our second reason is the animals are bored in little cages.

Our last reason is they walk up and down.

Although some people think (they are) good because they are tame.

We think we have shown enough of the zoos to show they are bad.

Dette prosjektet fra England viser at elever på første trinn er i stand til å skrive argumenterende tekster når læreren veileder og støtter dem gjennom hele læringsprosessen. Kan norske barn klare å gjennomføre lignende prosjekt? Vi har sett mange gode eksempler på at dette er noe norske elever også mestrer. Oppleggene gir elevene mye støtte og tydelige rammer slik at de de mestrer de ulike delene i skriveprosjektet. Det er også mye støtte i det å skrive sammen med medelever.  Elevene er motiverte til å skrive om noe de har et forhold til. Slike tema kan for eksempel være dataspill, leggetider, lekser og det å arve klær. Denne metoden er ikke bare aktuell for lærere som jobber med de yngste elevene. Undervisningsopplegget som er beskrevet kan også være aktuelt å bruke på mellomtrinnet og for elever som strever med skriving på ungdomstrinnet. Her finner dere tre eksempler på undervisningsopplegg som er prøvd ut i norske klasserom:

1. trinn: Private leker på skolen
2. trinn: Utebukser
3. trinn: Dataspill
4.trinn: Reklame og leggetid
 

 


Referanse:
Jeni Riley and David Reedy: «Developing young children's thinking through learning to write argument» Journal of Early Childhood Literacy 2005 5: 29

Til toppen