Å skrive seg inn i læreryrket

Kunnskapsløftet forplikter lærere til å arbeide med skriving i alle fag. Dette betyr også at lærerutdanningen må sørge for at studentene får kunnskap om hvordan de som lærere kan jobbe med elevenes skriving i alle fag.

Å skrive seg inn i læreryrketSkriveopplæring og skriveforsking

En grunnleggende ferdighet som skriving er en forutsetning for utvikling av fagkunnskap, og fagskriving utgjør en del av fagkompetansen i alle fag – det slås fast i retningslinjene for den nye grunnskolelærerutdanningen. Men hva innebærer det egentlig å være skrivelærer i alle fag? Og hvordan kan vi praktisk arbeide med skriving på tvers av fagene i lærerutdanninga for å utdanne gode skrivelærere? Disse spørsmålene forsøker bidragsyterne i denne boka å gi svar på.

Guri Melby og Synnøve Matre (red.)

Boken kan bestilles hos Akademika forlag.

Til toppen