Å gi teksten en god grafisk utforming

I sluttføringsfasen handler det også om å ha strategier for å gi teksten en god grafisk utforming.


Dette dreier seg om valg av skrifttyper, sideoppsett og bruk av illustrasjoner – med andre ord om å gjøre teksten presentabel for en leser. I god skriveopplæring sluttfører elevene tekstene sine og tekstene blir publisert. Når tekstene til elevene på en eller annen måte publiseres, det kan være som innlegg i lokalavisa, på skolens hjemmeside, tekster som brukes i undervisning for yngre elever, som presenteres for medelever i kassen osv., understrekes skrivearbeidet som viktig. Dette er en viktig motivasjonsfaktor i elevenes arbeid med å sluttføre tekstene sine.

Til toppen