Hjelp

Hvordan finne frem på www.skrivesenteret.no?

Det er en utfordring for Skrivesenteret å en lage nettside som det er lett å finne frem på. Skriving som grunnleggende ferdighet går igjen i alle læreplaner i skoleløpet, i tillegg henvender vi oss til både barnehage og lærerutdanning. Vi har kommet frem til at det mest brukervennlige er å dele ressursene våre først etter område i utdanningsløpet, og deretter inn i ulike tema:

 • Barnehage
  • Språkarbeid
  • Tidlig skriving
  • Barns møte med tekster
  • Filmer om arbeid i barnehagen
  • Fagstoff
    
 • Barnetrinn
  • Begynneropplæringen
  • Naturfag om matematikk
  • Norsk
  • Engelsk
  • Samfunnsfag og KRLE
  • Arbeidsmetoder og teori
    
 • Ungdomstrinn
  • Arbeidsmåter i skriveopplæringen
  • Norsk
  • Realfag
  • Praktiske og estetiske fag
  • Engelsk og fremmedspråk
  • Samfunnsfag og KRLE
    
 • Videregående skole
  • Skriving i alle fag
  • Skriving på yrkesfag
  • Undervisningsopplegg
  • Skrivestrategiar
  • Modellering
  • Læringsfremjande vurdering
  • Eksamen på videregående
    
 • Lærerutdanning
  • Ungdomstrinn i utvikling
  • Skriving i lærerutdanning

 

En annen mulig inngang til ressursene våre er å benytte emneknaggene vi fester til dem nederst på siden. Ved å klikke på en av disse vil det genereres en liste over alle andre ressurser med den samme emneknaggen. I utgangspunktet er alle ressurser utsyrt med en knagg for trinn, en for fag og minst en for kategori.

Trinn Fag Kategori

Barnehage   
Barneskole   
Ungdomsskole   
Videregående skole   
Lærerutdanning   
Skoleutvikling 

Design og redesign   
Engelsk   
Fremmedspråk   
KRLE   
Kroppsøving   
Kunst og håndverk   
Mat og helse   
Matematikk   
Medier og informasjon   
Medier og kommunikasjon   
Naturfag   
Norsk   
Samfunnsfag   
Valgfag

Artikkel   
Begynneropplæring   
Digitale verktøy   
FYR   
Høytlesing   
Håndskrift   
Læringsfremmende vurdering   
Modellering
Modelltekst   
Minoritetsspråklige      
Multimodalitet   
Normprosjektet
NWP   
Plakat   
Presentasjonsskriving   
Rammer for skriving   
Reviderte læreplaner   
Skriveprøva   
Skriverammer   
Skrivestien   
Skrivestrategier   
Skriving i alle fag   
Skriving i lærerutdanning   
Språkstimulering   
Tenkeskriving   
Ungdomstrinn i utvikling   
Veien videre for barnetrinn   
Veien videre for ungdomstrinn   
Vurdererpanelet   
Vurdering   
Å oppdage skriften 

 


Skrivesenteret har i tillegg til egne satsningsområder også hatt oppdrag i forbindelse med Utdanningsdepartementets satsinger. Disse satsingene har egne emnesider:

Til toppen