Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking

Det overordna målet til Skrivesenteret er å styrkje skrivekompetansen hos barn, unge og vaksne. Skrivesenteret skal ha ein tverrfagleg karakter og arbeide med skriving som grunnleggjande ferdigheit i ulike fag og på ulike opplæringsnivå.

Historien bak Skrivesenteret

Historien bak Skrivesenteret

En kort og subjektiv presentasjon av skriveforskningsmiljøet i og utenfor Trondheim som har ledet fram til opprettelsen av Skrivesenteret.

Skrivesenterets mandat

Skrivesenterets mandat

Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking skal bidra til at barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap.

Ansatte

Vibeke Lorentzen

Vibeke Lorentzen

Universitetslektor

73 41 20 32 / 40 22 68 76

Fagområder

Skriving på ungdomstrinnet og Ungdomstrinnsatsingen
Gustaf Bernhard Uno Skar

Gustaf Bernhard Uno Skar

Professor

+47 73 41 27 71 / +47 916 93 654

Fagområder

Skriveopplæring, skrivevurdering, vurdering
Til toppen