Måltidet som pedagogisk arena

Måltidet som pedagogisk arena

I den nye rammeplanen for barnehagar har mat og måltid fått ein tydelegare plass. For å inspirere barnehagar i måltidsarbeidet har vi, saman med andre nasjonale sentre, utvikla eit hefte som viser korleis ulike fagområder kan integrerast i måltidet. NB: Kun for nedlasting.

Kun porto

Åpne PDF

Multimodalitet i FYR

Multimodalitet i FYR

Dette er et hefte som først og fremst er for de store skoleringssamlingene i FYR høsten 2015 og 2016. Vårt ønske er at heftet kan bli en appetittvekker som gir lærere og elever lyst til å gå i gang med de multimodale tekstene og skaffe seg mer kunnskap enn de smakebitene vi kan presentere her.

40,- pr. stk. + porto

Åpne PDF

Å lede gode skriveprosesser

Å lede gode skriveprosesser

Hvordan kan vi legge til rette for en praktisk, variert og relevant skriveopplæring? Dette heftet viser eksempler på god praksis i klasserommet. Vi håper at eksemplene skal gi lærere gode idéer og inspirasjon til å skreddersy egne opplegg tilpasset den enkelte elevens behov. Målet er at elevene skal få motivasjon og lyst til å bruke skriving som redskap for å nå faglige og personlige mål.

50,- pr. stk. + porto

Åpne PDF

Argumenterande skriving

Argumenterande skriving

Ressursheftet er meint som rettleiing til lærarar som ønsker å vidareutvikle undervisninga i argumenterande skriving. Her følgjer vi eit skriveopplegg der læraren byggjer stillas for elevane si skriving gjennom heile skriveprosessen. Heftet kan du tinge her, eller skrive ut til fri bruk. Tingar blir fakturert porto, pluss prentekostnader med 30,00 kr per hefte.

30,- pr. stk. + porto

Åpne PDF

Argumenterende skriving

Argumenterende skriving

Ressursheftet er ment som en veiledning til lærere som ønsker å videreutvikle undervisningen i argumenterende skriving. Her følger vi et skriveopplegg der læreren bygger stillaser for elevenes skriving gjennom hele skriveprosessen. Heftet kan du bestille her, eller skrive ut til fri bruk. Bestiller blir fakturert porto, pluss trykkekostnader med 30,00 kr. per hefte.

30,- pr. stk. + porto

Åpne PDF

Treffsikker undervisning

Treffsikker undervisning

Skriving i norskfaget på yrkesfaglige programområder.
I dette heftet presenteres opplegg knyttet til hvert av de åtte kompetansemålene under hovedområdet «Skriftlig kommunikasjon». Heftet inneholder oppgaver på både bokmål og nynorsk. OBS: Heftet er utsolgt, og kan ikke lenger skaffes i trykt utgave. Men det kan skrives ut til fri bruk, - klikk: "ÅPNE PDF"

40,- pr. stk. + porto

Åpne PDF

Plakat: Om skriving

Plakat: Om skriving

Gratis plakat om skriveopplæring til bruk i arbeidsrom og i læringsarealer. Med en dekorativ illustrasjon presenterer plakaten fakta om skriving. Print fritt ut selv eller bestill en A2-plakat der bestiller kun faktureres for porto. OBS: Både bokmål og nynorsk utgave er utsolgt.

Kun porto

Åpne PDF

Plakat: Skrivetrekanten

Plakat: Skrivetrekanten

OBS: Denne plakaten er nå utsolgt både på bokmål og nynorsk, og blir foreløpig ikke trykt opp igjen. (Skal revideres.) Pdf'er er tilgjengelig. Plakaten illustrerer hvordan vi kan iscenesette gode skriveaktiviteter og er et nyttig verktøy for å gi god respons på tekster.

Kun porto

Åpne PDF

Plakat: Funksjonell respons

Plakat: Funksjonell respons

Gratis plakat om funksjonell respons til bruk i arbeidsrom og i læringsarealer. I en dekorativ ramme gjengir plakaten Fem teser for god funksjonell respons. (OBS: både nynorsk- og bokmålsutgaven er utsolgt.) Print fritt ut selv.

Kun porto

Åpne PDF

Skriving i FYR

Skriving i FYR

Korleis skape gode og trygge skrivarar på yrkesfag? I heftet finst det forslag til korleis ein kan gje emnehjelp, komme i gang, og gje rammer for skrivinga. Heftet har tretten heilskaplege undervisningsopplegg, og alle bygger på tema ungdommar har erfaring med. Heftet kan du tinge her, eller skrive ut til fri bruk. Tingar blir fakturert porto, pluss prentekostnader med 25,00 kr per hefte.

25,- pr. stk. + porto

Åpne PDF

I skrivande stund

I skrivande stund

I dette heftet finst undervisningsopplegg, strategiar og øvingar for arbeid med skriving, lesing og munnnlege aktivitetar i ulike fag. Heftet kan du bestille her, eller skrive ut til fri bruk. Bokmålsutgåva er utseld, men heftet kan framleis tingast på nynorsk. Vi fakturerer for porto og trykkekostnader med 25,00 kr per hefte.

25,- pr. stk. + porto

Åpne PDF

Bokserie: Skriveopplæring og skriveforsking

Bokserie: Skriveopplæring og skriveforsking

Skrivesenteret utgir serien «Skriveopplæring og skriveforsking» på Tapir/Akademika forlag. (Fagbokforlaget fra 2014.) Serien omfatter til nå sju titler:

1. Skriving i kunnskapssamfunnet (2009)
2. Rammer for skriving. Om skriveutvikling i skole og yrkesliv (2010)
3. Skriving i alle fag - innsyn og utspill (2010)
4. Tekst og tegn. Lesing, skriving og multimodalitet i skole og samfunn (2011)
5. På sporet av god skriveopplæring - ei bok for lærere i alle fag (2011)
6. Å skrive seg inn i læreryrket (2012)
7. Vurdering av skriving (2014)

Flere av bøkene har utgangspunkt i NFR-prosjektet «Skriv!» som hadde tilknytning til skriveforskingsmiljøet ved HiST og NTNU.

Bøkene kan bestilles fra Fagbokforlaget.

350,- pr. stk. + porto

Til toppen