Anne Holten Kvistad

Anne Holten Kvistad

Universitetslektor

73 41 26 29 /

Fagområder

Vurdering av skriving, Skriveprøven, FUS-prosjektet
Gustaf Bernhard Uno Skar

Gustaf Bernhard Uno Skar

Professor

+47 73 41 27 71 / +47 916 93 654

Fagområder

Skriveopplæring, skrivevurdering, vurdering
Heidi Sandø

Heidi Sandø

Universitetslektor

73 41 27 67 /

Fagområder

Barnehage, overgang barnehage-skole, Språkløyper og Språkkommuner.
Iris Hansson Myran

Iris Hansson Myran

Universitetslektor

73 55 97 77 / 40 47 96 53

Fagområder

Begynneropplæring, barneskole, Språkløyper og Språkkommuner
Linn Maria Magerøy-Grande

Linn Maria Magerøy-Grande

Universitetslektor

/ 959 94 897

Fagområder

FYR og videregående skole
Maria Hole-Forsmo

Maria Hole-Forsmo

Universitetslærer

73 41 21 03 / 92 81 11 66

Fagområder

Begynneropplæring, barneskole og veiledet skriving
Marita Byberg Johansen

Marita Byberg Johansen

Universitetslektor

/ 454 732 93

Fagområder

Barne- og ungdomsskole, FUS-prosjektet
Marthe Lønnum

Marthe Lønnum

Universitetslektor

73 41 24 71 /

Fagområder

Skriving på ungdomstrinnet og Ungdomstrinnsatsingen
Runa Eugenie Røttereng Greiner

Runa Eugenie Røttereng Greiner

Universitetslektor

/ 908 76 385

Fagområder

Videregående skole
Trude Kringstad

Trude Kringstad

Universitetslektor

73 55 95 91 / 99 38 99 82

Fagområder

Skriving på ungdomstrinnet og Ungdomstrinnsatsingen
Vibeke Lorentzen

Vibeke Lorentzen

Universitetslektor

73 41 20 32 / 40 22 68 76

Fagområder

Skriving på ungdomstrinnet og Ungdomstrinnsatsingen
Til toppen