Tenkjeskriving på vidaregående - skrive for å lære

Tenkjeskriving på vidaregående - skrive for å lære

Tenkjeskriving er ei uformell, utforskande form for skriving der føremålet er å reflektere, få idear eller arbeide seg gjennom eit fagstoff.

Dette kan derfor vere ein fin innfallsvinkel eller arbeidsmetode i mange fag på alle trinn. Ein brukar skrivinga som ein tenkjereiskap, ein læringsstrategi, der skriveprosessen er eit mål i seg sjølv, og ikkje sluttproduktet.

Artikkel: Akademisk skriving

Artikkel: Akademisk skriving

Hvorfor strever mange studenter med akademisk skriving? For mange er spranget fra videregående skole til høyere utdanning stort, og mange studenter strever med å beherske de kravene som stilles til fagskriving når de kommer til lærerutdanninga.

Til toppen
Til toppen