DEKOM

DEKOM

Skrivesenteret kan være din samarbeidspartner i modell for desentralisert kompetanseheving

Sommerminner

Sommerminner

Gir du elevene dine i oppdrag å skrive fra sommerferien? I denne ressursen viser vi hvordan elevene kan inviteres til skriving – uavhengig av hvor sommeren ble tilbrakt og hva de opplevde.

Til toppen
Til toppen