Skrivesenterets mandat

Skrivesenterets mandat

Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking skal bidra til at barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap.

Til toppen
Til toppen