Week and Weather Book

What day is it today? What is the weather like today?

De første årene på skolen er det muntlige i fokus i engelskfaget, men det er ingen grunn til at elevene ikke skal få skriveoppgaver i begynneropplæringen. Ukedagene og været er noe vi snakker mye om. Vi har daglige rutiner der vi tar for oss dag, dato og vær. Dette kan en gjerne gjøre på engelsk. 

Her et et forslag til hvordan man kan skriftliggjøre de daglige rutinene. Elevene lager sin egen Week and Weather Book, hvor de skriver ukedager og ulike værtyper. 

Til dette opplegget trenger du:

  • Farget kartong i ulike farger
  • Linjerte ark
  • Splittbinders, saks og lim


 

På linjearket skriver elevene en ukedag og hvilket vær det er den dagen. På neste lapp skriver de en ny ukedag og et nytt værfenomen. 

On Monday the sun will shine.
On Tuesday it will be foggy.
On Wednesday it will rain.

eller

On Monday it will be sunny.
On Tuesday it will be foggy.
On Wednesday it will be rainy.

eller

On Monday it will be sunny. I will need sunglasses.
On Tuesday it will be foggy. I will need a compass.
On Wednesday it will be rainy. I will need an umbrella.

Setningene klippes ut og limes på farget kartong som settes sammen med splittbinders. Tekstene kan deles i klassen og leses for de hjemme. 

Til toppen