Vurderingskriterier

Vurderingskriterier for skriving for mellom- og ungdomstrinnene

Skrivesenteret har utviklet vurderingskriterier for skriving for mellom- og ungdomstrinnene. Disse kalles «mestringsnivåbeskrivelser», eller «MNB-16». MNB-16 inkluderer fem vurderingsområder: skriver-leser-interaksjon, innhold, tekstoppbygging, språkbruk og formverk, rettskriving og tegnsetting. Hver elevtekst kan (og bør) vurderes med utgangspunkt i samtlige vurderingsområder for at læreren skal kunne danne seg et nyansert bilde av skrivekompetansen til eleven.

MNB-16 er utformet for å passe til alle typer oppgaver og i tillegg fungere uavhengige av trinn. MNB-16 ble brukt første gang høsten 2016 da 1900 elevtekster skrevet av elever fra 5. trinn og 8. trinn ble vurdert av Skrivesenterets ekspertpanel.

Du kan selv laste ned MNB-16, en begrepsforklaring og fire eksempeltekster her:

Til toppen