Volum av en sylinder - elever lærer elever

Dette eksempelet viser hvordan eleven argumenterer for løsningen av en tekstoppgave i matematikk med bruk av matematisk symbolspråk, verbaltekst og støttetegning.

Elevene samarbeider (parvis) om å lage instruksjoner på ulike temaer som de andre elevene kan se på skolens læringsplattform. Disse filmene brukes som forberedelse til undervisning, repetisjon eller som  leksehjelp.

Filmene lages med enkle kameraer eller mobiltelefon, og lastes opp.

Til toppen