Vil du bli vår nye medarbeider?

Nye stillinger utlyst på Skrivesenteret.

Ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking (Skrivesenteret) er det ledig ei eittårig midlertidig stilling i 100% som kommunikasjonsmedarbeidar/medieprodusent frå 1. januar 2019. 

Kvalifikasjonskrav:

  • Kompetanse innan digital kommunikasjon
  • Beherske Adobe Creative Cloud, særleg innan filmredigering, bildebehandling og grafisk utforming
  • Interesse for visuell kommunikasjon og kommunikasjon mot målgrupper
  • Søkjarar må ha relevant høgare utdanning på bachelornivå eller tilsvarande, men lang og omfattande realkompetanse kan erstatte eventuell manglande formell utdanning.

 

Ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking (Skrivesenteret) er det ledig ei fast 100% stilling som universitetslektor med grunnskole som viktigste arbeidsområde.

Kvalifikasjonskrav:

  • Norsk hovedfag/mastergrad i et relevant fagfelt. Relevante fagfelt inkluderer norsk, norskdidaktikk og nordisk
  • Fullført lærerutdanning
  • Det blir lagt betydelig vekt på pedagogisk kompetanse og undervisningserfaring fra grunnskole
  • Høy skrivekompetanse og kompetanse i skriveopplæring
  • Erfaring fra prosjektarbeid for utvikling av skriveopplæring
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk.

Søkere med lærererfaring fra barnetrinn og erfaring med opplæring av flerspråklige elever blir særlig oppfordret til å søke.

Til toppen