Veiledninger til de reviderte læreplanene

I forbindelse med læreplanrevisjonen for norskfaget har Utdanningsdirektoratet utarbeidet faglige veiledninger.

I disse kan du finne praktiske eksempler som viser hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanen i norsk.  
http://www.udir.no/Lareplaner/Veiledninger-til-lareplaner/Revidert-2013/Veiledning-til-revidert-lareplan-i-norsk/

Til toppen