Ungt blikk - et helhetlig undervisningsprosjekt i norsk

Hva skjer egentlig når du samarbeider med en skjønnlitterær forfatter gjennom et helt år? Det har elever og norsklærere ved Molde videregående skole funnet ut. 

Høsten 2013 ble prosjektet «Ungt blikk» født. I samarbeid med Bjørnsonfestivalen ville Molde videregående skole knytte til seg en skjønnlitterær forfatter gjennom et helt skoleår. Tanken var at elevene skulle lese og arbeide med forfatterens tekster, i en prosess hvor forfatteren kom på besøk flere ganger. Elevene skulle selv skape noe eget ut fra tekstene de hadde lest. Siden elevene hadde ulike programfag og studieretninger med seg inn i prosjektet, sto de fritt til å bruke musikk, dans, drama, ulike formgivningsuttrykk, foto og film i produktet sitt. I norskfaget ble det lagt opp til at lesing, skriving og muntlighet inngikk i en helhet. Gjennom året kunne elevene arbeide med alt fra lyrikk til sammensatte tekster, spesielt knyttet til tema som sto sentralt i forfatternes tekster. Årsplanen for prosjektet, med kompetansemål, finner du her. 

Vigdis Hjort var den første forfatteren som fikk de unges blikk rettet mot seg - med stor suksess. Elevene ble inspirert av en morsom og frittalende forfatter, noe som var med på å ufarliggjøre skriveprosessen elevene gikk inn i. Helga Flatlands bøker om barndomsvennene som dro i krigen, berørte elevene og førte til mange sterke elevtekster om valgene vi gjør. I tredje runde fant ungdomsbokforfatteren Simon Stranger raskt tonen med elevene, og han klarte å formidle bøkenes moralske budskap uten å rette noen moralsk pekefinger mot leseren. Årets forfatter er Erlend Loe, som akkurat har vært på besøk og snakket om både forfatterrollen og meningen med livet - intet mindre! 

Dette prosjektet har helheten i norskfaget for øye. Elevene skal lese skjønnlitterære tekster av nålevende samtidsforfattere og de skal skrive egne tekster i en meningsfull sammenheng. Tekstene har reelle mottakere, blir skrevet i en autentisk skrivesituasjon og har et bestemt formål. Elevene skal arbeide med ulike problemstillinger på flere måter, enkeltvis og sammen med andre, til og med i samarbeid med forfatteren. Hvert år avsluttes Ungt blikk med en stor forestilling, der elevene viser fram arbeidene sine for resten av skolen, og hvor forfatteren også er til stede.

Selv om dette er et norskfaglig prosjekt, er det et poeng at fagets tradisjonelle rammer overskrides. Elevene står fritt til å bruke av kreative evner og talent i arbeidet mot et produkt, som altså ikke nødvendigvis må være en skriftlig tekst. Det utvidede tekstbegrepet i læreplanen tas virkelig på alvor. Kanskje lager elevene med formgivningsfag en utstilling med tekster og bilder, elever med mediefag lager bildekollasjer eller filmer med et tydelig intertekstuelt preg, og elever med musikk, dans og drama tolker tekstene og bruker disse uttrykksformene for å formidle sin opplevelse av tekstene. For forfatterne har akkurat denne siden ved prosjektet vært særlig givende. Ikke et øye var tørt da «Tarjei» sin fortelling ble levendegjort foran forfatteren Helga Flatland; en tonesatt monolog med bilder i bakgrunnen, i en mørk sal full av tenåringer, like grepet som forfatteren. 

I debatten om hva som er norskfagets identitet, er det i alle fall ikke tvil om at arbeid med tekster - muntlige og skriftlige, egne og andres - er viktig for nettopp det blikket elevene tar med seg videre ut i verden og ut i livet.

Til toppen