Undervisningstips: Hvordan jobbe med skjønnlitteratur

De skjønnlitterære tekstene skal gi elevene opplevelser, de skal lære dem om det å være menneske, og de er også viktige som modeller når elevene selv skal skape tekster.

Lærerne fra Ny GIV har laget mange gode undervisningsopplegg som hjelper elevene til forståelse av den skjønnlitterære teksten, samt utvikler elevene som skjønnlitterære skriveoppgaver. Lese- og skrivestrategiene blir stillaser som hjelper og støtter elevene i arbeidet med teksten. Når elevene ikke lenger trenger stillasene, trenger vi ikke lenger å bruke dem. Dette gjør at disse oppleggene godt kan brukes til hele klasser, og kan være en god måte å differensiere undervisningen på.

Vil du finne ut mer om lesing av skjønnlitterære tekster? Lesesenteret har laget et godt hefte om bruk av skjønnlitterære bøker på ungdomstrinnet: Bok i bruk

 

Gamer

Fag: Norsk

Gamer er en lettlest spenningsbok om dataspill, hacking og nettbruk som fenger Ny GIV-elever. Boka er skrevet av Tor Arve Røssland. Opplegget tar utgangspunkt i felles lesing og ulike skriftlige og muntlige aktiviteter.

 

Anne Franks dagbok

Fag: Norsk/Samfunnsfag

Et opplegg for å arbeide med lese- og skrivestrategier knyttet til et utdrag fra Anne Franks dagbok.

 

Temapar makt/motmakt

Fag: Norsk

Et opplegg for å jobbe med temaparet makt - motmakt gjennom bruk av ulike lese- og skrivestrategier knyttet til utdrag fra romanen Forbudt by av William Bell og Erasmus Montanus av Ludvig Holberg.

 

Du må ikke sove
Fag: Norsk, Historie, Samfunnsfag, RLE

Dette er et tverrfaglig opplegg som viser hvordan man kan jobbe med diktet Du må ikke sove av Arnulf Øverland gjennom å bruke ulike før-, under- og etterlesningsaktiviteter.


Av en født forbryters dagbok
Fag: Norsk

Et opplegg for å arbeide med lese- og skrivestrategier knyttet til novella "Av en født forbryters dagbok" av Johan Borgen.


Et farlig frieri
Fag: Norsk

Et opplegg for å arbeide med lese- og skrivestrategier knyttet til novella "Et farlig frieri" av Bjørnstjerne Bjørnson. Opplegget er laget av Monica Mikalsen.


Black and Decker
Fag: Norsk

Dette undervisnings-opplegget viser hvordan man kan arbeide med lese- og skrivestrategier knyttet til Einar Øklands novelle "Black & Decker".


Karens jul
Fag: Norsk

Dette undervisnings-opplegget viser hvordan man kan arbeide med lese- og skrivestrategier knyttet til Amalie Skrams novelle "Karens jul".


Matt. 18.20
Fag: Norsk

Dette undervisnings-opplegget viser hvordan man kan arbeide med lese- og skrivestrategier knyttet til Thor Åge Bringsværds novelle "Matt. 18.20".


Ung gutt i snø
Fag: Norsk

Dette undervisnings-opplegget viser hvordan man kan arbeide med lese- og skrivestrategier knyttet til Bjarte Breiteig sin novelle "Ung gutt i snø".


Oppgaver til temaet velstand og opprør, perioden 1965-1980
Fag: Norsk

Dette undervisnings-opplegget viser hvordan man kan arbeide med lese- og skrivestrategier knyttet til romanen "Gymnaslærer Pedersens beretning..." og sangteksten "Fru Johnsen".


Kjøssing i biblioteket
Fag: Norsk

Dette undervisnings-opplegget viser hvordan man kan arbeide med lese- og skrivestrategier knyttet til Stig Holmås sitt dikt "Kjøssing i biblioteket".


Litteratur for unge lesere - tematisk opplegg
Fag: Norsk

Dette undervisnings-opplegget viser hvordan man kan arbeide med lese- og skrivestrategier knyttet til litteratur for unge lesere. Undervisningsopplegget er brukt på helse- og sosialfag, og kombinerer norskfaget med programfag.

Til toppen