Felles opplevelse som inspirasjon til skriving i barnehagen

Å lage trollbøker er gøy!

Barnehagen jobber helhetlig og tverrfaglig, og det viktig at de ulike fagområdene fra Rammeplanen knyttes sammen slik at barna får en helhetlig opplevelse. Skriving kan knyttes til ulike måter å bearbeide impulser på, og nye historier kan trylles fram ved hjelp av gode og åpne spørsmål fra den voksne som leder aktivitetene. Personalet i denne barnehagen inviterer til utforsking av både muntlige språk og skriftspråk som en del av språkarbeidet når de arbeider med temaet eventyr og troll. De legger til rette for ulike arbeidsmåter og bruker varierte formidlingsformer i tillegg til at de tilbyr banra et mangfold av bøker, sanger, bilder og utrykksformer (Rammeplan 2017, s.31).

 

Forberedelse til teaterbesøk og skriving

Denne barnehagen var så heldige at de skulle få besøk av ei teatergruppe. Før forestillingen fikk barna høre eventyret om Askeladden som stjal sølvendene. Etter eventyrstunden fant de «trollord» sammen. Disse trollordene ble så utgangspunkt for en felles tekstskaping.

Barn og voksne lekte også troll, der bevegelser, stemmer og lyder var i fokus. Dovregubbens hall av Edvard Grieg var med på å sette alle i riktig stemning. Å få danse trolldans er en artig aktivitet for både liten og stor. Det å nærme seg temaet på ulike måter, kan gjøre det enklere for barna å danne seg sine egne indre bilder.

 Å synge trollsanger er også en god igangsetter. For eksempel sangen om «Lurvelegg», der vi møter en gubbe med «eit auge, to nasar, tre huer og fire bein, fem føtter og seks ører og sju negler av gråstein». Her er det mange ord og vendinger som setter fantasien gang. Hva betyr alle disse ordene? De samme ordene kan barna også bruke når de skal skrive og tegne i sin egen trollbok.

 

Forestilling

Den dagen teatergruppa kom på besøk var barna godt forberedt etter å ha jobbet med temaet på ulike måter. Dersom en ikke har mulighet til å motta besøk fra ei teatergruppe som beskrevet her, kan det også være stas for barna at de voksne i barnehagen dramatisere ulike eventyr for dem.

  
                 For noen var trollet litt skummelt. Da er det godt å ha gode venner!

 

Min egen trollbok

Gjennom varierte opplevelser og erfaringer som barnet får i hverdagen skapes også et behov for bearbeidelse. Alle Inntrykkene barna har fått i arbeidet med eventyret og etter forestillingen, er en fin igangsetter for en skapende prosess. Nå er barna klare for å skrive egne bøker om troll.

Før selve skrivingen har gruppa en samtale. Hva er en forfatter? Hva er en bok? Hva er en forside og hvilken funksjon har en forside? Må man starte med forsiden, eller kan den lages til slutt? Gode refleksjoner underveis bidrar til ny innsikt. Samtalen dreier seg også om at bøker skapes over tid, og at forfattere jobber ulikt med bøkene sine. At vi arbeider i ulikt tempo, bør også nevnes. Dette kan være nyttige erfaringer å ta med seg inn i skolehverdagen som for noen allerede starter neste år. Det er sentralt at personalet møter barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og anerkjenner deres innspill, og på den måten legges dette til grunn for banras egen læringsprosesser (Rammeplan s. 18).

   

 

Barna fikk utdelt en mal som var formet som et troll. Barna tegnet rundt malen, før de klippert ut sin egen bok. Denne barnegruppa er vant til å skrive og vet at de kan skrive med barneskrift eller skrive de bokstavlydene de kan, om det så er bare førstelyden i ordet. Bokstavhjelperen kan også være en god støtte når barna skriver egne tekster. De barna som ønsker å få oversatt skribleskrift/barneskrift til voksenskrift, får hjelp med det. Noen barn får også lov til å skrive av en tekst de selv har diktert til en voksen.

I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon og møter med språk og kultur (Rammeplan s. 30).

 

 

Alle barna jobbet ivrig med å produsere egne bøker og sluttproduktene ble publisert i fellesrommet. Det var mange stolte forfattere som ønsket å vise fram sine bøker og de tekstene de skrev i fellesskap!


Refleksjonsspørsmål

  • Hvordan kan dere inspirere barna til å uttrykke seg gjennom skrift i barnehagen?
  • Hvordan legger dere til rette for at barna kan lage egne bøker?
  • Hvordan kan dere knytte barnas lek og utforsking av både det muntlige språket og skriftspråket sammen?

Tips til videre arbeid

Dokumenter gjerne prosessen ved hjelp av foto eller filmopptak

For dere som ønsker å lese mer, her er en tekst som sier noe om at nye inntrykk kan føre til at barna får behov for å utrykke seg gjennom ulike utrykksformer.

Boktips: Skal vi leke en bok? av Invild Alfheim og Cecilie D. Fodstad viser mange gode eksempler på hvordan en kan  jobbe med bøker og eventyr i barnehagen.

Rammeplan for barnehagen 2017. Kunnskapsdepartementet.

Til toppen