Tipshefte og film om variert undervisning

Hvordan nå kompetansemålene gjennom variert undervisning som skaper motivasjon for læring? 

Tipsheftet I skrivende stund inneholder praktiske aktiviteter til arbeidet med lese- og skrivestrategier. Filmen Aktiv læring utfyller heftet ved at den illustrerer en rekke øvelser som kan skape motivasjon og bidra til tilpasset undervisning. Oppgavene som ligger til grunn for øvelsene i filmen finner du i tillegg som en egen ressurs på denne siden.

Både heftet og filmen har fokus på emnehjelp i førskrivingsfasen (bygge kunnskap).

Til slutt i heftet finner du et etterord som setter tipsene inn i en skrivefaglig sammenheng. Etterordet er en god hjelp i arbeidet med lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter i alle fag. Heftene kan lastes opp i sin helhet her: 

 

Bokmål                                                                             Nynorsk

                                                      

Til toppen