The Snowman

Når snøen laver ned og legger seg som ei hvit dyne over landskapet, passer det å invitere «The Snowman» på besøk i klasserommet.

I denne ressursen viser vi hvordan du som lærer kan bruke film som inspirasjon for skriving, eksemplifisert gjennom filmen «The Snowman». Ved å legge inn tenkeskrivingsstopp underveis i filmen, gir du elevene rom for å reflektere og undre seg over hva som kommer til å skje videre i handlingen. Dette opplegget kan knyttes til flere av kompetansemålene i LK-06 og kan med tilpasninger brukes i flere fag og på flere trinn i skolen. Vi viser eksempler på oppgaver i KRLE, norsk og engelsk.

Her er forslag til spørsmål som elevene kan tenkeskrive rundt underveis i filmen.

   
Tenkeskriv
- Beskriv den følelsen gutten har idet han våkner og vet at den første snøen har kommet
Tenkeskriv
- Hva tror du skjer videre?
- Kan en gutt og en snømann bli venner?
Tenkeskriv
- Hvorfor ser gutten så glad ut?
- Hvordan tror du det føles å fly?
- Hvor tror du gutten og snømannen er på vei?
Tenkeskriv
- Hva har skjedd?
- Hvorfor er gutten så lei seg?
- Hvordan kan det ha seg at gutten fortsatt har skjerfet han fikk av snømannen i lomma?

På hvilken måte kan du bruke «The Snowman» i ditt klasserom? I denne ressursen gir vi eksempler på oppgaver knyttet til fagene RLE, norsk og engelsk.


The first time I watched the movie I hated it, because it made me sad, I was little and I only thought about the dead snowman. Now I realize what the movie really is about, and I think it is a good way to explain how it feels to lose a good friend.Kristendom, religion, livssyn og etikk

Tematikken i filmen reiser en del filosofiske spørsmål som er relevante å ta opp i KRLE-faget. Den utforskende skrivingen er et godt verktøy når elevene skal forsøke å besvare slike spørsmål. Eksempler på filosofiske spørsmål knyttet til filmen kan være:

 • Hvorfor blir man lei seg?
 • Hva er en god venn?
 • Hvorfor er det viktig å ha venner?
 • Hvorfor blir man uvenner?
 • Hva er fantasi? Hvorfor er det fint å ha fantasi?
 • Hva er drømmer, håp, lengsel?

Tenkeskriving som utgangspunkt for samtale
Når læreren gir elevene mulighet til å bruke skriving som forberedelse til å diskutere slike spørsmål i klassen, legger han til rette for at de stille elevene kan komme til orde. Ofte er det slik at det er lettere å delta i klasseromsdialogen når en har fått brynt tankene sine med papiret først. Det kan være en fordel at elevene deler tankene sine med sidemannen før spørsmålene tas opp i plenum.

Tenkeskriving som inngang til presentasjonsskriving
Elevene kan tenkeskrive rundt flere av de filosofiske spørsmålene. I disse småtekstene finnes ofte tanker og innholdsmomenter det er verdt å ta tak i og videreutvikle, og slik kan småtekstene brukes som inngang til å skrive lengre tekster om viktige temaer i RLE. Når tenkeskrivingstekstene videreutvikles til presentasjonstekster, trenger elevene tett oppfølging og veiledning av lærer underveis i skriveprosessen.


It was a feeling like I was dreaming although I was fully awake. Even with my eyes closed, I knew. Opening them only confirmed that finally FINALLY it was here. It was like angels had flown by during the night and little bits had fallen of their wings like a cat that leaves hairstraw all around. Cotton looking powdery white snow covered all I could see as I jumped out of bed and rushed to the window.Norsk

Innenfor norskfaget er det lett å se for seg ulike måter å jobbe med skriving inspirert av film. Det å skrive handlingsreferat, dikt og analyse er eksempler på relevante skriveoppgaver når en arbeider med film. Adaptasjon er en annen innfallsvinkel som kan motivere elevene for skriving. I listen under viser vi relevante skrivetilnærminger for elever på barne- og ungdomstrinnet knyttet til filmen «The Snowman».

Kortskrivingsoppgaver

 • Tenkeskriving: Hva er tema i filmen?
 • Tenkeskrive om følelser
 • Tenkeskrive om kontrastene; glad - trist, venner - uvenner, ensom – ikke ensom
 • Bygge en ordbank med relevante ord og uttrykk som beskriver ordet «snø»
 • Øve på å skrive skildringer til utvalgte scener i filmen
 • Skrive egen slutt på historien

Større skriveoppgaver

 

Tverrfaglige skriveoppgaver i norsk og kunst og håndverk

 • Male bilder fra filmen og kombinere med tenkeskriving eller dikt. Se eksempel på tenkeskriving i kunst og håndverk
 • Adaptasjon fra film til tegneserie
 • Lage snøskulpturer

 


When I had woken up the next morning, my father’s scarf and hat lay in a puddle of melted snow with a few stones on our front lawn. I never forgot the snowman and it has stayed in my mind for fifty years now. It has never snowed so much since then, neither has the snowman ever come to see me again no matter how many more I built over the years. But I hold on that night in the light blue woolen scarf with small snowmen, that I still carry around my neck.Engelsk

«Å kunne skrive i engelsk innebærer å utvikle en allsidig kompetanse i å skrive ulike typer generelle, litterære og faglige tekster på engelsk ved bruken av uformelt og formelt språk, tilpasset formål og mottaker. (LK-06)»

De tidligere presenterte skriveoppgavene kan fungere godt som utgangspunkt for skriving også i engelsk.

I det følgende gir vi en kort beskrivelse av hvordan Merete Henden Kronholm ved Nordseter skole i Oslo introduserte «The Snowman» for sin 9. klasse i engelsk. Hun innledet undervisningsforløpet med å la elevene skrive rundt spørsmålet «What`s a classic for you?». Den dagen sesongens første snø lavet ned over byen introduserte hun sin egen favorittklassiker for klassen: «The Snowman». Hun ledet så ungdomsskoleelevene gjennom ei skriveøkt der de fikk gjenoppleve den barnlige gleden som den første snøen gir. Tekstene til elevene inneholdt gode skildringer, og de ble etter hvert videreutviklet til ulike typer tekster som dikt, analyser, fortellinger og noveller.

Læreren satte opp følgende læringsmål for undervisningsforløpet:

 • Be inspired to write by meeting «The Snowman»
 • Use visual note taking to help your writing
 • Know what a classic is, and share favorites with each other

Før elevene fikk se filmen, tenkeskrev de rundt disse to spørsmålene:

Prewrite

 • What´s a classic for you?
 • What is your favorite classic? Why?

Læreren introduserte sin egen favorittklassiker, og elevene fikk deretter disse skriveoppgavene:

Write
Watch the first part of the movie, then stop and write:

 • First snow fall - describe the feeling when you wake up and know it`s snow outside
 • Find words related to snow
 • Write poems
 • The teacher wrote a poem herself (teachers as writers)
 • Other texts: Story following the movie, descriptive scenes, analytical texts, poems

Rewrite and revise

 • Based on teacher response and student responses

Publish

 • Make a classbooklet

The little boy didn`t really know what to do after the snowman melted. He sat there alone in the snow and looked at the scarf and the hat the snowman had. He cried and walked slowly towards the door, took of his shoes and ran to his mother. “Are you crying?” she asked. He nodded his head slowly and cried into her apron. “My snowman disappeared”, he answered. “Come, we can make a new one”. He nodded and looked into his mother`s eyes and smiled. She didn`t know that the snowman he made the day before was special.


A best friend

A best friend is someone that keeps you up at night, and makes you feel all right about it when you are tired and grumpy about it the day after.

A best friend is someone you would do anything for, and that someone would do anything back for you in a second.

A best friend is someone you love, and that special someone will always love you back, with no conditions.

A best friend would walk you to the moon and back, just to make you happy, and you would without no doubt do the same back, a million times.

A best friend is the one that sticks with you no matter what, in good times and bad times, and you will do the same back, at any cost.

A best friend is the one you could be mad and angry at, and you could have the biggest fights and argues of all time, but you will always figure it out in the end, and make it up to each other, in spite of everything.

Your best friend is the one you think you will never, ever loose …
 

But when you do ... it hurts like nothing you've ever felt before.

Skrevet av Charlotte H. Myhre Nilsen, Mysen videregående skole

 


 

Her finner du aktuelle lenker knyttet til filmen «The Snowman»


 Kilder

De engelske sitatene er hentet fra tekstene til Marit, Elisabeth og Nicolas på niende trinn.
Bildene er hentet fra filmen «The Snowman».

Til toppen