That´s not my monster!

Autentiske bøker på engelsk er en fin inngang til å lære språket.

Pekebøker og såkalte «touch and feel»-bøker er artige å jobbe med de første skoleårene. I dette undervisningsopplegget er det tatt utgangspunkt i en «touch and feel»-bok. Boken bruker adjektiv til å beskrive ulike kroppsdeler. Bildene i boken er kledd med ulike teksturer slik at man kan kjenne på dem. På den måten skjønner elevene raskt hva de ulike ordene betyr. 


Gjennom enkle setninger er målet at elevene skal øke ordforrådet sitt og få kunnskap om setningsstruktur.

Elevene skal lage sin egen bok med utgangspunkt i modellteksten. Boken kan få tittelen «That´s not my monster». Fokuset er å skrive navn på kroppsdeler og bruke adjektiv til å beskrive kroppsdelene. Inni boken skal elevene tegne ulike monster. Under bildene skal de beskrive monsteret gjennom å bruke setningen: «That´s not my monster», og deretter fullføre setningen om hvorfor det ikke er deres monster.


 

That´s not my monster. His ears are too soft.
That´s not my monster. His eyebrows are too hairy!
That´s not my monster. His paws are too fluffy!

I stedet for monster kan man lage bok om et kosedyr eller et husdyr. «That´s not my teddy bear ...» eller «That´s not my cat ...».


Fremgangsmåte

  • Les boken høyt for elevene. Ha gjerne sidene skannet på tavla.
  • Les boken en gang til og skriv ned hvilke kroppsdeler som nevnes og hvilke adjektiv som brukes. La elevene skrive det ned som en ordbank.
  • Samtale om navn på andre kroppsdeler og adjektiv som kan være nyttige. Lag ordlister sammen. La gjerne elevene skrive dem ned, eller skriv ut en til hver elev.
  • Elevene velger tittelen på boka. For eksempel «That`s not my monster», eller «That`s not my teddy bear».
  • Boken illustreres og elevene skriver setninger etter modellen i boken.
  • Bøkene leses opp og stilles ut i klasserommet.

 

Til toppen