That´s not my monster!

Autentiske bøker på engelsk er et viktig bidrag til å lære språket

Som lærer i engelsk i småskolen, bør man velge bøker som er beregnet på yngre elever.

Pekebøker og såkalte «touch and feel»-bøker er artige å jobbe med de første skoleårene. I dette undervisningsopplegget er det tatt utgangspunkt i en «touch and feel»-bok. Boken bruker adjektiv til å beskrive ulike kroppsdeler. Bildene i boken er kledd med ulike teksturer slik at man kan kjenne på dem. På den måten skjønner elevene raskt hva de ulike ordene betyr. Teksten i boken går slik:


Gjennom enkle setninger er målet at elevene skal øke ordforrådet sitt og få kunnskap om setningsstruktur.

Elevene skal lage sin egen bok med utgangspunkt i modellteksten. Boken kan få tittelen «That´s not my monster». Fokuset er å skrive navn på kroppsdeler og bruke adjektiv til å beskrive kroppsdelene. Inni boken skal elevene tegne ulike monster. Under bildene skal de beskrive monsteret gjennom å bruke setningen: «That´s not my monster», og deretter fullføre setningen om hvorfor det ikke er deres monster.


 

That´s not my monster. His ears are too soft.
That´s not my monster. His eyebrows are too hairy!
That´s not my monster. His paws are too fluffy!

I stedet for monster kan man lage bok om et kosedyr eller et husdyr. «That´s not my teddy bear ...» eller «That´s not my cat ...».


Fremgangsmåte

  • Les boken høyt for elevene. Ha gjerne sidene skannet på tavla.
  • Les boken en gang til og skriv ned hvilke kroppsdeler som nevnes og hvilke adjektiv som brukes. La elevene skrive det ned som en ordbank.
  • Samtale om navn på andre kroppsdeler og adjektiv som kan være nyttige. Lag ordlister sammen. La gjerne elevene skrive dem ned, eller skriv ut en til hver elev.
  • Elevene velger tittelen på boka. For eksempel «That`s not my monster», eller «That`s not my teddy bear».
  • Boken illustreres og elevene skriver setninger etter modellen i boken.
  • Bøkene leses opp og stilles ut i klasserommet.

 

Til toppen