Tekst inn i designet

I dette eksempelet inkluderes skrift i designet. Når elevene beskriver følelser og stemninger gjennom skrift, får de trening i å uttrykke seg skriftlig. Slik får elevene se at tekst kan brukes i andre sammenhenger enn på papir eller skjerm.

Klikk for å laste ned
Til toppen