Språkverksted

Hvordan utvikle elevenes fagspråk?

Hagaløkka skole har mange elever med ulike nasjonaliteterer. Denne skolen er opptatt av å arbeide med variert språk for at alle elevene skal få utvikle et fagspråk som er nødvendig for å lykkes både i skole og arbeidsliv.

En av metodene Hagaløkka benytter seg av er Språkverksted.

Formålet med Språkverkstedet er at alle elevene skal involveres og utvikle et skolespråk. Mange elever snakker et hverdagsspråk som kan være uhensiktsmessig å bruke når man for eksempel skal lese eller skrive en fagtekst. Da er det nødvendig at elevene forstår og kan anvende et mer akademisk språk.

Hvordan kan skolen legge til rette for at elevene går fra et uformelt til et formelt språk?

Det mest sentrale ved denne metoden er at hele klassen jobber grundig med ulike begreper som settes inn i naturlige kontekster. Læreren velger ut to ord som klassen bruker god tid på «å utforske». Disse begrepene anvendes på mange ulike måter slik at elevene får en dypere forståelse av hva de betyr og når det er hensiktsmessig å bruke dem.

Metoden er bygd opp etter følgende elementer:

  • idémyldring med læringspartner
  • felles tankekart
  • prøve å definere ordet med læringspartner
  • utarbeide en felles definisjon i klassen
  • jobbe med ordets form, innhold og bruk ved hjelp av et fast skjema
  • etterarbeid i form av lese- og skriveoppgaver eller muntlige oppgaver

Ressursen er hentet fra Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Til toppen