Språkkommuner

Språkkommuner er en del av den nasjonale strategien for språk, lesing og skriving

Språkkommuner er en del av den nasjonale strategien Språkløyper - nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019, hvor formålet er å styrke språkarbeidet i barnehagen og lese- og skriveopplæringen i skolen. Skrivesenteret har hatt en kontaktpersonsrolle inn mot 35 av totalt 72 kommuner (3 puljer), og har etter behov bidratt i arbeidet med å planlegge, forankre og gjennomføre kommunenes strategier. Skrivesenteret har i tillegg samarbeidet med Lesesenteret og Utdanningsdirektoratet med å arrangere nasjonale samlinger som skal bidra til å støtte ressurspersonene i deres utviklingsarbeid i de ulike språkkommunene.  

Målene for strategien er  

  • arbeidet med å styrke barnehagens språkmiljø forsterkes 
  • det skal være sammenheng mellom barnehagens og skolens språkarbeid 
  • lærernes kompetanse innen språk, lesing og skriving styrkes 
  • barn og elever som strever med språk, lesing og skriving, raskt identifiseres og følges opp med effektive tiltak 
  • andelen elever med svake lese- og skriveferdigheter reduseres 
  • andelen elever med svært gode lese- og skriveferdigheter økes 
  • høyt presterende elever (elever med stort læringspotensial) skal få de utfordringer og den støtte de behøver 


Ønsker din kommune å bli en del av denne satsingen?

Til toppen