“Snowmen at Night” som inspirasjon for skriving

I denne ressursen skal elevene lage sin egen bok inspirert av billedboken «Snowmen at Night».

«Snowmen at Night» er en nydelig billedbok som handler om hva snømenn kanskje gjør om natta. Språket i boka er enkelt og delvis på rim. Elevene vil nok kjenne igjen ord og fraser, men en del av teksten vil også være ukjent. Det er derfor lurt å lese boken flere ganger før elevene begynner å skrive. De første gangene kan læreren gjerne oversette teksten underveis i tekstlesningen. Etterhvert vil flere av elevene kjenne igjen ord og forstå mer av handlingen. Det kan være lurt å skanne boken, slik at elevene ser både bilder og tekst mens læreren leser.


Førskriving

Etter å ha lest boken flere ganger, og før skrivingen tar til, kan elevene komme med forslag til hva de tror snømenn gjør om natta. Alle forslagene skrives på tavle/flipover og kan fungere som støtte for elevenes skriving. Det er også hensiktsmessig å gå gjennom setningsstrukturen slik at alle vet hvordan de skal bygge opp setningene. Modeller og la elevene støtte seg til tavle eller flipover når de skal skrive.


Skrivefase

Det kan være hensiktsmessig at elevene på de laveste trinnene skriver av innledningen, slik den står i boken.


 

For de eldre elevene kan man gjerne legge opp til at de skriver sin egen innledning, med støtte fra læreren.

Elevenes tekstskaping består i å skrive setninger som starter med «I think snowmen ...» og slutter med «... at night». 

Setningen gjøres komplett ved at eleven skriver hva de tror snømenn gjør:

"I think snowmen play football at night."
"I think snowmen eat pizza at night."

Sammen med setningen kan de lage en illustrasjon, slik at det blir til en billedbok. 

   

Hvor mange sider elevene lager vil variere. Noen elever vil kanskje skrive mer avanserte setninger, og på den måten vil alle elevene få skriveufordringer tilpasset sitt nivå. 

Forsiden på boken kan gjøres enkel eller det kan legges mer tid i arbeidet. Disse eksemplene er fra en andreklasse der man brukte kunst- og håndverktimene til å lage forsiden. Her skal man få følelesen av å ligge på bakken og at snømennene ser ned på deg. Elevene jobbet på kvadratiske ark slik at effekten på forsiden kom bedre frem.

          

Til toppen