Sluttføringsfase

Sluttføring handler om å ferdigstille teksten og å gjøre den presentabel for en mottaker.

I sluttføringsfasen må elevene ha gode strategier for å lese over teksten med fokus på rettskriving og tegnsetting. Det er viktig at skriveoppgavene i skolen fullføres. Når elevene ikke fullfører tekstene sine, lærer de heller ikke strategier som de kan benytte i sluttføringen av teksten. Elevene må bevisstgjøres på at den revisjonen de utfører i sluttføringsfasen er av en annen karakter enn den bearbeidingen de gjør i revisjonsfasen. I sluttføringsfasen handler det om å oppøve gode strategier for å lese over med fokus på rettskriving og tegnsetting, det å kunne ta i bruk lese- og skrivestøttende verktøy, og å gi teksten en god grafisk utforming. I menyen til høyre finner du eksempler på hvordan elevene kan arbeide i sluttføringsfasen.

Til toppen