Sluttføring - arbeid med to modelltekster fra norskeksamen Vg3

Godt arbeid i sluttføringsfasen av skrivinga kan løfte en eksamensbesvarelse betydelig.

Det er mye å tjene på å bruke god tid på sluttføring av en eksamensbesvarelse. Dette er den siste fasen i skriveprosessen. Her er det lurt å se på:

 • tegnsetting
 • rettskriving (ortografi)
 • formverk og grammatikk
 • presisjon i ordvalg og uttrykksmåte
 • grafisk utforming

Det kan være nok å lese gjennom teksten en ekstra gang, men ofte blir vi blinde for våre egne feil. Da kan det være lurt å ty til noen strategier som

 • å lese teksten baklengs
 • å lese teksten høyt (på eksamen må du lese høyt inni deg)
 • å skrive ut teksten og lese på papir
 • bruke retteprogram
 • bruke søk/erstatt

 

Begge modelltekstene har fått karakteren 4 til eksamen. Kanskje kunne de fått 5 dersom det var bedre tid til sluttføring?

Eksempel A og eksempel B fins begge i to utgaver:

 • Rein tekst, slik den ble levert på eksamensdagen og vurdert av sensor. Denne utgaven av teksten er det oppgaver til.
 • Den samme teksten med kommentarer. Noen av kommentarene peker på direkte feil f.eks. i tegnsetting. Andre steder fins det ikke nødvendigvis noen fasit, men språket kan virke tungt eller upresist. Skriving handler om å ta valg. Intensjonen med sluttførings-oppgavene, er at elevene skal bli mer bevisst på disse språklige valgene.

 

Eksempel A

Eleven viser norskfaglig kompetanse gjennom å ha god struktur i begge tekstene. Fagspråk/fagbegrep  blir brukt korrekt. Langsvaret gir fyldig svar på alle deler av oppgaven

Den språklige presisjonen kunne vært bedre når det kommer til generelle akademiske ord og faste uttrykk.

Eksempel B

Eleven viser norskfaglig kompetanse gjennom å ha god struktur i begge tekstene. I langsvaret sammenlignes to tekster, og eleven viser god evne til å beskrive, analysere og sammenligne de to tekstene. Det blir brukt relevant fagspråk. Den språklige presisjonen kunne vært bedre når det kommer til generelle akademiske ord og faste uttrykk.For flere modelltekster, se ressursen Eksamensbesvarelser som modelltekster i opplæringa.

Til toppen