Skrøner og krim

Et  undervisningsopplegg som beskriver hvordan biibliotek og grunnskole kan samarbeide om å skape engasjement for lesing og skriving.

For å motivere elever i barneskolen til å lese krimbøker, har biblioteket i Skaun utviklet et helhetlig undervisningsopplegg om krim og skrønehistorier for kommunens skoler. Opplegget inneholder også flere skriveoppgaver med ulike former for skrivestøtte. Tida før påske er en gylden muliget til å jobbe med skrøner og krim, og med små justeringer kan dette brukes av andre bibliotek og skoler.

 

Undervisningsopplegget kan gjennomføres slik

  1. Først leses en skrønehistorie om Einar Tambarskjelves Tapte Rubin høyt for klassen. Teksten kan lastes ned her. Noen elementer i den konkrete teksten er lokalt forankret, og det kan derfor være lurt å endre stedsnavn til lokale navn og Tambarskjelve til for eksempel Håkon Herdebrei, Harald Hårfagre, Olav Tryggvasson, Sigurd Jorsalfare eller lignende. 
  2. Historien munner ut i at rubinen har blitt stjålet, og det er fem mistenkte.
  3. Elevene får et ark med bilde av de mistenkte på. Arket lastes ned her
  4. Fem «påskeegg» med spor på blir presentert for elevene (i biblioteket er disse klippet ut, laminert og hengt rundt omkring i biblioteket, men de kan også presenteres på skjerm for klassen eller muntlig. Arkene med spor lastes ned her
  5. De fem sporene hjelper elevene med å eliminere de som ikke kan ha begått tyveriet helt til bare en person gjenstår (elevene må krysse ut underveis de som ikke kan ha gjort det). I biblioteket får elever som hjelper til en sjokoladegullpenge fra Pedros skattekiste i dusør. Lærere får selv vurdere om det er nødvendig med dusør til elevene.

 

 

Som etteraktivitet til lesingen følger fire mulige skriveoppgaver:

  1. Etterlysning der elevene skal tegne og beskrive hvordan tyven ser ut og hva som har skjedd. Etterlysningsskjema kan lastes ned her
  2. Tegneserie-ramme der elevene kan tegne fra skrønefortellingen om rubinen. Tegneserierammenkan lastes ned her
  3. Avisforside der elevene kan tegne og fortelle nyhetssaken om tyveriet. Skriveramme for avisforside kan lastes ned her. Denne ramma minner om forsida til Avisa Sør-Trøndelag, og kan gjenskapes og gjøres mer generell av lærer.
  4. Elevene kan selv skrive sin egen skrønehistorie inspirert av historien de akkurat har hørt.

  

Skrivesenteret tar gjerne imot både tegninger og historier som kan publiseres som vedlegg til dette opplegget.

Til toppen