Skriving i Religion og etikk på videregående

Å arbeide med skriving som grunnleggende ferdighet i Religion og etikk kan bidra til dypere faglig forståelse og bedre fagkunnskap hos elevene. 

Vi har laget et undervisningsopplegg i faget Religion og etikk, der vi arbeider med kompetansemål fra hovedområdet filosofi, etikk og livssynshumanisme. Vi kommer inn på mange tema: Hva er et etisk dilemma, og på hvilken måte er eutanasi/aktiv dødshjelp et etisk dilemma? Hva slags resonnement følges i ulike etiske argumentasjonsmodeller, og hvordan kan man vurdere etisk argumentasjon? Hvordan kan man for egen del finne fram til meninger og synspunkter, og fremme en overbevisende og gyldig argumentasjonsrekke? Hva regner vi som verdier i vårt samfunn, og hvordan henger dette sammen med det vi selv står for? Og hva mener ulike filosofer om spørsmåla vi jobber med i klasserommet?


Hvorfor skrive i Religion og etikk?

Vi har laget en kort film som viser hva læreplanen sier om skriving i faget. Her skisserer vi også hvordan skriving kan brukes rent konkret for å arbeide mot ulike kompetansemål. Noe av målet med dette opplegget er å arbeide med faglige problemstillinger på en helhetlig måte, der skriving, lesing og muntlighet ses i nær sammenheng. 

 

Undervisningsopplegget

Lærerens plan - oversikt over økter, med lenker 

Alle skriveoppgaver og spørsmål, forslag til organisering og tidsbruk

Elevens plan 

Alle skriveoppgaver og instrukser, samt egenvurderingsspørsmål

Etisk argumentasjon - eksempel 

Eksempel knyttet til to ulike tema (barnearbeid og aktiv dødshjelp, i tillegg til generelle spørsmål rundt verdier/kulturer/konflikter.

Kort fagtekst - modelltekst med spørsmål og skriveramme 

Fagtekst om Arne Næss og dypøkologi

Enkel skriveramme som word-fil 

Enkel skriveramme som pdf

 

 

Lykke til med skriving i Religion og etikk!

Til toppen