Skriving i psykologi på videregående

I dette opplegget presenteres flere ressurser som kan hjelpe elevene til å skrive bedre fagtekster i psykologi.

Eksemplene er hentet fra arbeid med hovedområdet sosialpsykologi i Psykologi 2.


Fagspesifikk skriving i psykologi

Å være lærer i psykologi er en fin opplevelse. Elevene er gjerne engasjerte og har mange meninger om det som diskuteres i timene. Ofte er det likevel utfordrende for elevene å systematisere og strukturere stoffet –  og å skjønne forskjellen på en faglig redegjørelse/drøfting og en diskusjon basert på allmennkunnskap eller synsing. For mange av elevene som har valgt programfaget psykologi, blir læringsarbeidet avslutta med en skriftlig sentralgitt eksamen. Her får elevene komplekse og krevende oppgaver der de skal anvende psykologiske begreper, modeller og teorier. I følge læreplanen vil det å kunne skrive i psykologi si «å framstille tekster presist, strukturert og selvstendig ved å bruke fagets sentrale begreper».

Se fagfilm om skriving i psykologifaget her.

 

Undervisningsopplegget

  1. Undervisningsopplegg (samskriving): øve på å anvende teori på selvstendige eksempler
  2. Korte modelltekster med oppgaver
  3. Ramme for planlegging av tekst
  4. Eksempel på skriveramme
  5. Vurderingsskjema med kjennetegn på måloppnåelse.

 

Denne ressursen er utarbeidet av Rita Hatlestad ved Fana private gymnas, Angelica Gamboa ved St.Paul Gymnas og Erlend Haugland ved Fyllingsdalen videregående skole.

Til toppen