Skriving i naturfag på videregående skole

I dette undervisningsopplegget skal elevene skrive en fagtekst om fordøyelsen. 

I fagteksten skal elevene bruke presist fagspråk og naturfaglig argumentasjon. Skriveprosessen deles inn i ulike faser. 
 

Fra tenkeskriving til fagtekst

De naturfaglige tekstene ligger langt fra elevenes hverdagsspråk. Når elevene skal lære å skrive på naturfagets premisser, er det viktig at læreren driver eksplisitt skriveopplæring.

Se videoforedrag om skriving i naturfag her. 


UndervisningsoppleggetDenne ressursen er utarbeidet av Kjetil Johansen og Cathrine Eliassen Vikre ved Nordahl Grieg VGS.

Til toppen