Skrivestrategier

Denne filmen viser et helhetlig undervisningsopplegg som kan gi lærere kunnskap og ideer til hvordan de kan arbeide for å utvikle elevenes skrivestrategier i de ulike fasene av skriveprosessen.

Filmen er laget for ungdomstrinnet, men alle strategiene du ser er direkte overførbare til barnetrinnet.

Til toppen