Hjemmeskole for de yngste elevene

Hvordan legge til rette for at barnet får møte og bruke skrift i meningsfylte aktiviteter når de nå har hjemmeskole? 

Å skape mening gjennom skriving innebærer at skrivinga har et formål eller en funksjon. Vi oppfordrer å tilrettelegge for at barnet kan bruke skriving i leikprega aktiviteter som for eksempel det å leke butikk eller skole. Det kan også få i oppdrag å skrive handlelister, oversikt over gjøremål og ukas meny. Det å samhandle med andre gjennom tekstmeldinger, e-post eller brev, vil kunne glede slektninger, venner eller bekjente som barnet nå ikke får møte. 


 

For de tidlige skriverne er det viktig å få utforske og oppdage. Uten at fokuset er rettet mot det formelle aspektet ved skrivingen, altså rettskriving. De fleste har ikke lært seg regler som omhandler dobbelt konsonant, for å og sammensatte lyder som kjskj og så videre. I en utforskende fase av skriveutviklinga sier vi derfor at alt er lov. Dersom en har et for stort fokus på det formelle, er det en fare for at barnet velger bort det å skrive fordi det opplever at det bare gjør feil. Om barnet spør hvordan et ord skal skrives, så er det klart de skal få svar. 

Vi råder dere til å følge barnets takt. Det vil blant annet innebære at man bør slutte mens leken er god. Vi ønsker ikke at barn skal oppleve det å skrive som noe negativt. Når det gjelder aktiviteter som skolen legger opp til, må dere gjerne være sekretærer dersom dere ser at skrivinga oppleves som utfordrende. Da er det fint om dere setter ord på hva dere gjør når dere skriver, og oppmuntre barnet til å delta i tekstarbeidet selv om det har sekretærhjelp. Vær ikke redde for å ta kontakt med skolen dersom dere ser at oppgavene som blir gitt blir vanskelige å følge opp, men husk at det er fint om dere også gir tilbakemelding på oppdrag som dere mener fungerer godt.

 

Ulike språkaktiviteter

 • Skap skrivesituasjoner med reelle mottakere som besteforeldre, tanter og onkler, lærer, medelever eller kosebamsen.
 • Skriv ulike typer lister, for eksempel ei handleliste med akkurat det de ønsker seg (drømmehandleliste).
 • Skriv ei liste over ting de liker å gjøre.
 • ​Skriv en beskrivelse av for eksempel drømmerommet. 
 • Klipp ut ord fra blader og aviser. Med disse ordene kan en lage rare, morsomme eller fine setninger.
 • Lek skole, butikk, avis eller teater. Hva trenger en skriving til i denne leken?


God bokstavkunnskap kjennetegnes av at barnet raskt gjenkjenner bokstaven og kan si hva den heter, at koblingen bokstav-bokstavlyd er automatisert og at barnet kan skrive bokstaven med rett startpunkt og form. Her er noen forslag på ulike måter å repetere bokstavene på: 

 • Si bokstavlydene samtidig som det pekes på bokstavene:


   
 • En voksen eller eldre søsken kan skrive én og én bokstav på ryggen til barnet. Barnet gjetter ved å si lyden. Barnet kan også skrive bokstaver på ryggen til en voksen eller søsken, så kan de få gjette hvilken bokstav barnet har skrevet. 
 • Velg bokstaver fra alfabetet. Skriv så mange navn du klarer som starter på disse bokstavene.
 • Velg to bokstaver fra alfabetet. Skriv matretter som starter på disse bokstavene.
 • Hopp opp og ned samtidig som du sier ord som starter på for eksempel bokstaven M.
 • Lesekorpset presenterer en film for hver bokstav.
 • Syng med på alfabetsangen til Lesekorpset.
  I alfabetsangen blir bokstavnavn som for eksempel «jådd» brukt. Noen barn bruker slike bokstavsanger som støtte når de skriver. Det er derfor fint å samtale om at bokstavnavnet er «Je» eller «Jådd» og lyden til jådd elle «Je» er «j». Det er lyden vi bruker når vi leser og skriver.
 • Tampen brenner er en lek som kan egne seg å brukes til å utforske språket:

 

Tampen brenner- bokstaver blir til ord


Disse bokstavene har lillesøster på fire år laget da hun fikk være med på leken.

 

 1. Skriv ord på et ark og klipp ut bokstavene. En voksen eller et søsken gjemmer bokstavene i rommet eller rundt i huset. Før barnet begynner å lete bør det få vite hvor mange bokstaver som er gjemt.
 2. Den som har gjemt bokstavene gir beskjed når barnet nærmer seg en bokstav ved å si Tampen brenner. Går barnet bort fra bokstaven sier gjemmeren at det blir kaldere, og går barnet nærmere bokstaven sier man varmere.
 3. Når barnet finner en bokstav får barnet i oppdrag å si lyden til bokstaven, før det så får lete etter resten av bokstavene. 
 4. Etter at alle bokstavene er funnet kan barnet pusle sammen bokstavene til et ord. Her er det fint å oppfordre barnet til å si bokstavlydene samtidig som de pusler ordet. Noen ord kan ha flere svar (mor og rom). Så er det bare å holde på med leken til at barnet er klar for en pause. 

 

Ordforslag: traktor, bil, kake, telefon, stol, sofa, reise, rose, pasta, taco, bøker, gitar, piano, kam, lastebil, prins, eventyr, drage, konflikt, tomat, agurk, radio, seng, gardin, norsk, turn, hund ... 

I denne lista er det kun lydrette ord, men dersom barnet ditt er klar for større utfordringer eller har interesseområder som motiverer barnet, så er det bare å lage andre ord enn det dere finner i lista. 
 

Tampen brenner-gjenstander blir til ord eller setninger 

Foresatte eller et søsken gjemmer flere gjenstander, for så å be barnet om å jakte på de skjulte gjenstandene. Her kan en bruke de samme reglene som på bokstavjaktleken. Etter at alle gjenstandene er funnet, kan barnet oppfordres til å skrive ned ei liste over hva de har funnet. De som mestrer det må gjerne skrive setninger som for eksempel: Jeg kan spille på munnspill. Å skrive beskrivelser er også en fin skriveaktivitet: Terningen er gul og svart og jeg bruker terning når jeg spiller spill. 


 

Book Creator som ressurs til formidlig og som inspirasjon til å lage egne gåter

Å få lytte til høytlesing av eventyr og fortellinger er en opplevelse i seg selv, men det er også en fin måte å bli kjent med ulike sjangre på. Book Creator kan være en god  formidlingskanal for barna til å dele egne fortellinger og eventyr. Ann Kristin Sørgjerd som er lærer på Saksvik skole har brukt Book Creator for å formidle kunnskap om eventyr, og på slutten av dette eksempelet viser hun elevene en gåte. Denne gåta kan være en modelltekst og inspirasjon for barn til å skape sine egne gåter. Kanskje hele familien kan utfordres til å lage en egen gåtebok?

Lesesenteret har også delt noen gode skrive- og leseråd som det er verdt å ta en titt på. 

Til toppen