Skriveprosjekt om dyr på andre trinn

Visste dere at piggsvinet har 8000 pigger?

Formål: Lage en utstilling i kantina
Innhold: Skrive beskrivende tekster om ulike dyr
Form: Plakat

 

Skriveprosjektet startet med at læreren fortalte elevene om prosjektet ved å vise dem en modelltekst for hvordan sluttproduktet kunne bli. Formålet var å lage en utstilling i kantina. Elevene skulle også skrive invitasjoner til både rektor, kontormedarbeider og faddertrinnet og foreldrene.
Neste steg i prosessen var felles idèmyldring og tankekart om hva en slik tekst skulle inneholde (bosted, mat, utseende og unger). Elevene leste seg opp på sitt eget dyr (emnehjelp) og lagde så sine egne tankekart.

 

Det ble laget en sjekkliste på innhold, stor bokstav og punktum og noen høyfrekvente ord som hang på tavla.

 

Videre jobbet elevene med å skrive sin egen tekst. Lærerne veiledet elevene muntlig underveis. Mange av elevene jobbet parvis med å gi respons til hverandres tekster (med utgangspunkt i sjekklisten).
 
Elevene førte inn tekstene på linjerte fargeark. Det ble brukt forskjellige farger for hver overskrift (mat, bosted, utseende osv.) Dermed ble det lettere for barna å få struktur på teksten sin.

Tekstene ble så limt opp på plakaten.

 

Elevene tegnet dyret sitt og lage overskrifter til hvert av dyrene.


Publisering

Elevene gledet seg over å vise fram og framføre tekstene sine! Det ble en flott utstilling!

Dette prosjektet som ble gjennomført på en skole i Skaun kommune hadde ført til mye læring gjennom selve skriveprosessen, men også all den kunnskapen om dyr som har strømmet rundt om i arealet disse ukene. Piggsvinet har faktisk 8000 pigger!

På Saupstad skole har de på første trinn også jobbet med å skrive fagtekster om dyr. Her finner dere en skriveramme som ble brukt som utganspunkt da de skulle skrive en tekst om hunder.

Til toppen