Argumenterende skriving – bruk av dataspill

For å lykkes med argumenterende skriving med yngre elever, bør man i starten skrive om erfaringsnære tema.

I følge læreplanen skal elevene kunne skrive argumenterende tekster etter fjerde årstrinn. Dette undervisningsopplegget viser hvordan man som lærer kan lede elevene gjennom en skriveprosess. Ved bruk av stillas som samtale med lærer, elevsamarbeid, skriverammer og tydelige kriterier vil alle elevene klare å skrive en sammenhengende argumenterende tekst om et tema som engasjerer.

Til toppen