Skriveoppgåver for norskfaget på yrkesfag

Korleis skape gode og trygge skrivarar på yrkesfag? "Skriving i FYR" er eit hefte laga for norskfaget på YF og tek utgangspunkt i kompetansemåla for dette faget.

I heftet finst det forslag til korleis ein kan gje emnehjelp, komme i gang, og gje rammer for skrivinga. Heftet har tretten heilskaplege undervisningsopplegg, og alle bygger på tema ungdommar har erfaring med. Heftet kan du bestille eller skrive ut til fri bruk.

Nynorsk                                                          Bokmål

          

Klikk for å laste ned
Til toppen