Artikkel: Skrive for å lære

Skrive for å lære: Skriving i høyere utdanning gir en innføring i skriving som prosess og viser at skriving er et viktig redskap for læring og tankeutvikling. 

Skrive for å lære: Skriving i høyere utdanningBoka fokuserer på skriving som en læringsstrategi, og på betydningen av faglig skriving både under studiene og i yrkeslivet. Boka tar utgangspunkt i studentenes behov for veiledning i mange forskjellige typer skriveoppgaver som de møter på ulike nivå i studiet kategorisert som: Utforskende fagskriving, Oppgaveskriving – korte oppgaver og Den store oppgaven. Boka henvender seg først og fremst til studenter i høyere utdanning, men er også egnet for lærere, veiledere og administratorer på høyere utdanning.

Skrive for å lære gir både gode teoretiske perspektiv på skriving og konkrete skriveråd. Den inneholder mange konkrete eksempler, bl.a. om avsnittsbruk og kildebruk, noe som gjør den til en god håndbok. Den gir også gode tips til lesing av faglitteratur og god notatteknikk, en veiledning til ordbruken i oppgaveformuleringer, konkrete råd til hvordan studenter kan veilede på hverandres tekster og fokuserer hele veien på sammenhengen mellom lesing og skriving.

For mer informasjon se bibsys, forlagets nettside og omtale av boka hos bokkilden.

Sist oppdatert: Jun 5, 2012

http://ask.bibsys.no/ask/action/show?kid=biblio&cmd=reload&pid=100500099
Til toppen