Selen som kunne telle til ti

I dette undervisningsopplegget får vi se eksempel på hvordan «Geitekillingen som kunne telle til ti» kan brukes som modelltekst.

 

Modelltekst som ramme for elevenes skriving

Å bruke modelltekster er et godt utgangspunkt for et dialogbasert klasserom hvor elevene får utvikle et metaspråk om tekst og skriving. Modellteksten kan også være en støtte når en skal utarbeide kriterier. Elevene får et synlig mål og en bestemt retning i arbeidet med å skrive egne tekster, og dermed en større forståelse for hva som er forventet av dem. Dette er ikke minst viktig for de elevene som strever med å skrive.

 

Førskrivingsfasen

Klassen hadde jobbet spesielt med adjektiv og beskrivelser i norsktimene. Denne kunnskapen ble nå kontekstualisert når de nå skulle skrive sammenhengende tekster hvor bruk av adjektiv var sentralt. Elevene fikk da erfare at det å arbeide med grammatiske elementer ikke kun er isolerte øvelser. Hva læreren ønsker å fokusere på i modelltekster, styres naturlig nok ut i fra formålet med skrivinga, læringsmål og elevgruppas kompetanse.

Læreren leste boka høyt for klassen og etterpå dekonstruerte de modellteksten sammen. Å dekonstruere en modelltekst vil si at en tekst plukkes fra hverandre i mindre deler for å se på de språklige valgene som er gjort. Denne gangen var det spesielt fokus på adjektiv og beskrivelser.

Neste steg i førskrivingsfasen var at elevene skulle bestemme seg for et dyr de ville bruke som hovedperson, og ni andre dyr de skulle møte på veien. Elevene fikk utdelt en planleggingssirkel som skulle hjelpe dem til å strukturere dette. De skulle så beskrive hovedperson, alle dyrene og møtestedene i et annet skjema.

      

Ved å bruke ulike stillaser brytes teksten ned i mindre og mer håndterlige deler. Dette gjelder alle teksttyper elevene skal skrive. Skriverammene innbyr til differensiering og er derfor et godt verktøy i forhold til tilpasset opplæring. I førskrivingsfasen ble det gitt respons ut i fra de gitte kriteriene.

 

Skrivefasen og publisering

Gjennom det grundige forarbeidet hadde elevene nå et godt utgangspunkt når de selv skulle skrive. Elevene førte så inn tekstene sine på data. Den ferdige teksten ble bundet sammen til ei bok og alle bøkene ble publisert på ei boklansering. Bøkene ble solgt til foreldrene og inntekten gikk til et veldedig formål, noe som var en sentral motivasjonsfaktor for elevene under hele skriveprosessen.

Dette undervisningsopplegget som er gjennomført på 3. trinn på Berg skole har gode rammer og et tydelig formål. Lærerne valgte å bruke god tid for å jobbe grundig med de ulike delene av skriveprosessen. Elevene fikk veiledning og respons underveis, noe som gjorde at elevene opplevde mestring og alle nådde målet, men på ulikt vis.

 

  

Til toppen