Å skrive dikt med eget navn som støtte

Denne ressursen viser hvordan elevene kan bruke sitt eget navn som inspirasjon og støtte til å skrive dikt.

I denne oppgaven skal elevene skrive navnet sitt loddrett på arket. Alle setningene i diktet skal starte med bokstavene i elevens navn. Denne strukturen skal hjelpe elevne til å eksperimentere med språket innenfor gitte rammer. På denne måten får elevene konkrete skriveoppdrag samtidig som det også er rom for å være kreativ. Denne type dikt kalles akrostikon. Akrostikon er en eldgammel teknikk som stammer fra oldtidens og middelalderens diktning. Opplegget kan brukes på alle trinn og med ulike tema. I dette eksemplet har elevene skrevet dikt med vinter som tema, og diktene er presentert med illustrasjoner. 


Modellering

I arbeidet med å skrive egne tekster trenger elvene ofte hjelp til å se for seg hvordan tekstene de skal skrive kan se ut. Ved å bruke modelltekst synliggjør vi for elevene hva som er målet med skriveoppgaven. Skriv et dikt der du bruker ditt eget navn som eksempel. Snakk om ulike måter å strukturere ordene på, og synliggjør for elevene at det å skrive dikt er annerledes enn å skrive andre type tekster. 

Eksempel på modelltekst:

Vinter 

Endelig er det vinter
Snøen daler ned
Barna leker ute
Elsker snøballkrig
Nedover bakken på ski

Esben


Neste steg er å skrive et dikt sammen med elevene der de kommer med forslag til innhold som læreren skriver ned. Lærerens kunnskap om den aktuelle tekstens teksttype, struktur og språklige trekk synliggjøres for elevene gjennom at læreren aktivt støtter og diskuterer teksten med elevene. Elevene kommer med forslag og innspill til hva som skal stå i diktet.


Individuell skriving

Etter modellering skal elevene skrive sine egne dikt med et gitt tema. Underveis i prosessen har elevene behov for ulike typer støtte.

 
 


 


 

Nisselua er tegnet av Gro Wollebæk, og malen kan lastes ned fra hennes nettsted https://www.spireserien.no/advent-og-jul.

Til toppen