Skolebasert kompetanseutvikling på dagsorden!

Den 14. januar 2014 samlet Skrivesenteret rundt 120 forventningsfulle deltakere til dagsseminar.

I salen satt lærere, inspektører og rektorer fra barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler. En rekke universiteter og høyskoler fra sør til nord, øst til vest, var til stede. Andre nasjonale kompetansesenter, kommuner, fylkeskommuner og direktorat var også representert.

 

 


 

Skoleutvikling er et hett tema, og er blant annet satt på dagsorden gjennom den store nasjonale satsingen på ungdomstrinnet, «Ungdomstrinn i utvikling», der alle skoler med ungdomstrinn skal drive skolebasert kompetanseutvikling på satsingsområdene regning, lesing, skriving og klasseledelse. Fra forskning på skoleledelse vet vi at skolelederes engasjement er avgjørende for utvikling av skolen. Men hvor skal vi begynne?

Inspirasjon fra Australia

I Australia har skolemyndighetene satt i gang skoleutvikling knyttet til språkbasert undervisning i alle fag. Skoleledere og lærere i delstaten South Australia har gjennom en språkorientert fagopplæring, lyktes med å løfte elevenes faglige nivå. Kan norske skoleledere og lærere la seg inspirere av dette til å drive språkorientert undervisning i alle fag og på alle trinn i skolen?

Skrivesenteret har stor tro på at vi kan lære mye og dra nytte av erfaringene og resultatene fra Australia.

Med språket i sentrum

Brian Dare er en sentral og viktig person i den australske satsingen. Han er internasjonal konsulent i språk og literacy, direktør for Lexis Education, lærebokforfatter, forsker og lærer. På konferansen fortalte han om den språkbaserte pedagogikken og delte erfaringer og resultater fra skoleutviklingsprosjekt i Australia.

Skolebasert kompetanseutvikling i den nasjonale satsingen på ungdomstrinnet

Henning Fjørtoft, førsteamanuensis ved Program for lærerutdanning ved NTNU,  holdt et innlegg med utgangspunkt i erfaringer fra den nasjonale satsingen på ungdomstrinnet i Norge.

Last ned program som pdf.

Til toppen