Et språkstimulerende miljø

Lesesenteret har laget to filmer som fokuserer på 2-åringers språkbruk og språkutvikling 

 

 

 

 

 

 

Filmene er korte og egner seg svært godt til bruk på personal- og foreldremøter. De kan gjerne brukes som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon.

Film 1: Å ha et blikk for 2-åringers språk
- Et godt språkmiljø i barnehagen skapes ikke av seg selv. Denne filmen fokuserer på barnehageansattes kunnskap om 2-åringers språkbruk og språkutvikling.

Film 2: Språkstimulering, 2-åringer
- Hva er egentlig grunnen til at vi snakker og snakker med de små barna? Denne filmen handler om barnehagens språkstimuleringsarbeid i praksis – med fokus på 2-åringer spesielt.

Til toppen