Seasons and Holidays

Hvordan feires jul i USA?
Hva er Thanksgiving?
Når har de sommerferie i England?

Å lære om kultur er en viktig del av engelskfaget. Gjennom å sammenligne andres kultur med vår egen får vi bedre forståelse for andres tradisjoner og vi får kunnskap om hvorfor vi gjør ting på en bestemt måte i Norge.

Fra første klasse lærer man om årstidene og ulike høytider i engelskfaget. Allerede etter andre årstrinn skal elevene høre om barns dagligliv i engelskspråklige land, og ta del i barnekultur gjennom bilder og musikk. Etter fjerde trinn skal elevene kunne samtale om levesett, tradisjoner og skikker i engelskspråklige land, og etter sjuende trinn skal elevene ha enda dypere kunnskap om levesett og tradisjoner. I denne oppgaven skal elevene gå i dybden og ta for seg en høytid eller en årstid, og fortelle om hvordan det er i England eller USA. Man kan sammenligne med tradisjoner i Norge, og noen kan skrive om hvordan det er i Norge. På den måten kan man tilpasse til elevenes nivå. Prosessen skal munne ut i en «flipp-bok».


 


• Opplegget i sin helhet
• Skriveramme

Til toppen